Oslo Børs

Ticker Sluttdato Valuta Utestående Kupong
STAKR41 08.07.2025 NOK 450 000 000 3.120 %
STAKR39 21.01.2027 NOK 300 000 000 2.600 %
Totalt   NOK 3 050 000 000  


Oppdatert 8. juli 2020
 

London Stock Exchange

Ticker Sluttdato Valuta Utestående Kupong
STATKRAFT 22 28.11.2022 EUR 700 000 000 2.500 %
STATKRAFT 1.500% 21.09.2023 EUR 500 000 000 1.500 %
STATKRAFT 25 20.03.2025 EUR 500 000 000 1.125 %
STATKRAFT 1.500% 26.03.2030 EUR 500 000 000 1.500 %
Totalt   EUR 2 200 000 000  


Oppdatert 11. februar 2020

Kontakt oss

Mann
Stephan Skaane
Vice President Group Treasury