Hakavik vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Hakavik kraftverk ligger i Øvre Eiker kommune i Viken fylke.

 • 1922
  Første driftsår
 • 7 MW
  Installert effekt
 • 21 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket ble satt i drift i 1922 og hadde opprinnelig fire aggregater med vertikale Pelton-turbiner og et mindre aggregat for lokal forsyning. Siden oppstarten har Hakavik produsert "jernbanestrøm" (enfaset 16 2/3 Hz).

Et nytt aggregat er installert i 2019 for å erstatte de gamle maskinene. Det nye aggregatet på 4,9 MW med horisontal Pelton-turbin med to vannstråler er plassert der det gamle aggregat 4 lå.

Kraftverket leverer all produksjon gjennom tre "jernbanekraftledninger" til Asker, Skollenborg og Sande.

Maskinsalens østgavl mot Eikeren viser fortsatt tysk kamuflasjemaling fra andre verdenskrig. Dette skulle beskytte kraftstasjonen og understreker kraftanleggets betydning for infrastrukturen på Østlandet. At kraftverket ble tatt av tyske flybårne tropper allerede 9. april 1940, understreker også hvilken betydning kraftverket ble ansett å ha.

Anleggets tekniske innretninger med blant andre fire Pelton-turbiner står i dag så godt som uendret fra oppstarten.

Hakavik kraftverk er et av landets eldste kraftverk i drift. Kraftverket er et nasjonalt kulturminne og er foreslått fredet i Statkrafts verneplan for bevaringsverdige anlegg. Dette gjelder både kraftstasjonens eksteriør og interiør, samt lagerbygninger, snekkerverksted, rørgater og deler av øvrige anleggsobjekter langs vannveien.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Hakavik kraftstasjon.
  Hakavik
  Erling Nystad

  Hakavik kraftstasjon er tegnet av arkitekt Sigmund Brænne.

 • Alle de fire aggregatene er opprinnelig
  Hakavik
  Erling Nystad

  Alle de fire opprinnelige aggregatene skal etter planen pensjoneres.

 • Østveggen har rester av tysk kamuflasjemaling fra andre verdenskrig.
  Hakavik
  Erling Nystad

  Østveggen har rester av tysk kamuflasjemaling fra andre verdenskrig.

 • Rørgate og bygning, Hakavik kraftverk
  Hakavik
  Erling Nystad

  Rørgate og bygning, Hakavik kraftverk.

 • Kontrollrommet, Hakavik kraftverk.
  Hakavik
  Erling Nystad

  Kontrollrommet, «brettet», var i den første tiden alltid betjent.

Utforsk virksomheten vår i Norge