Harstad fjernvarme

Norge / Fjernvarme / Kraftverk

Statkraft Varme leverer fjernvarme i Harstad kommune i Troms og Finnmark fylke.

 • 2012
  Første driftsår
 • 42 MW
  Installert effekt
 • 46,2 GWh
  Årlig produksjon

Varmen produseres fra en varmesentral på Hjellholmen som benytter lokal skogsflis som grunnlast. Som effektreserve er det installert to gasskjeler.

Nettet i Harstad er totalt på 18 kilometer og går fra Stangnes industriområde til Sama (Tine), med Hjellholmen varmesentral plassert omtrent på midten. Mer enn 70 bygninger er knyttet til nettet, med sykehuset som en av de største kundene. I tillegg er skoler, Grottebadet, Harstadhallen, hoteller, kulturhuset og industribygg tilkoblet, samt noen eneboliger.

Etablering av sentralen medførte investeringer på 200 millioner og har gitt ytterligere ringvirkninger for Harstad i form av nye grønne arbeidsplasser, lokalt innkjøp av varer og tjenester og brenselleveranser fra et lokalt selskap. Anlegget ble satt i drift i 2012.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Harstad fjernvarme
  Harstad
  Statkraft

  Varmesentralen på Hjellholmen i Harstad.

 • Harstad fjernvarme
  Harstad
  Statkraft

  Varmesentralen på Hjellholmen i Harstad.

 • Harstad fjernvarme
  Harstad
  Statkraft

  Varmesentralen på Hjellholmen i Harstad.

 • Harstad fjernvarme
  Harstad
  Statkraft

  Varmesentralen på Hjellholmen i Harstad.

Utforsk virksomheten vår i Norge