Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Lio vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Lio kraftverk ligger i Tokke kommune i Vestfold og Telemark fylke.

 • 1969
  Første driftsår
 • 42 MW
  Installert effekt
 • 270,7 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket ble satt i drift i 1969. Hovedinntaket ligger i Byrtevatn, og vannet her er regulert av en om lag 20 meter høy steinfyllingsdam.

Kraftstasjonen ligger ved Rukke bro om lag fem kilometer fra tettstedet Dalen. Utløpet for kraftverket i Tokkeåi ovenfor Dalen sikrer en viss mengde vann i elven, selv om vannføringen er noe redusert som følge av driften av Tokke kraftverk.

Lio kraftverk har et aggregat som er utstyrt med en Francis-turbin og installert effekt er 43 MW.

Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde på 352 meter.

Lio kraftverk er et viktig knutepunkt for elektrisitetsforsyningen i Vest-Telemark og leverer strøm både til lokal- og sentralnettet. I tillegg til Statkraft er også Vest-Telemark Kraftlag og Statnett koblet til sentralen her.

 

Rehabilitering

Lio kraftverk har gjennomgått en nær fullstendig rehabilitering med opprusting av turbin, generator og vannvei. Samt ny turbinregulator og nytt kontrollanlegg.

Etter oppgraderingen som var ferdig i 2016 har installert effekt økt med 3 MW til 43 MW. Årsproduksjonen er økt med 18 GWh til totalt 243 GWh.

Totalprosjektet besto av fem deler: Bygg, trafo/apparat, kontrollanlegg, vannvei og aggregat. En treviklingstrafo inne i stasjonen er erstattet med to toviklingstrafoer; en produksjonstrafo inne i stasjonen og en nettrafo ute.

Generatoren og turbinen inne i selve kraftverket er rehabilitert, samt tunnelen og trykkrøret i vannveien. Det er nytt kontrollanlegg og ny transformator og et eget trafobygg på utsiden. Opprustningen av transformatoren vil også bidra til å sikre strømforsyningen til lokalbefolkningen.

Anlegget ligger nær Rukkeåi som renner ut i Tokkeåi og Bandak. Tokkeåi har en svært verdifull bestand av storvokst ørret som benytter tokkeåi til gyting og oppvekstområder. Samtidig er Bandakdeltaet en viktig naturtype for fugl og fisk. Anlegget ble derfor planlagt med størst mulig sikkerhet mot oljeutslipp.

Fylkesvei 38 som i dag har til dels dårlig standard har fått fire svinger rettet ut for å få transformatoren fram til kraftverket. Dette er lokalbefolkningen veldig fornøyd med.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

 

 • Portalbygget for Lio kraftverk
  Lio
  Erling Nystad

  Portalbygget for Lio kraftverk inne i fjellet.

 • Portalbygget for Lio kraftverk
  Lio
  Statkraft

  Lio kraftverk ligger like ved Rukke bro ved offentlig vei.

 • Tunnelen inn til Lio kraftstasjon, som ligger 400 meter inne i fjellet.
  Lio
  Kim Ramberghaug

  Tunnelen inn til Lio kraftstasjon, som ligger 400 meter inne i fjellet.

 • Aggregattopp i Lio kraftstasjon
  Lio
  Kim Ramberghaug

  Aggregattopp i Lio kraftstasjon

Utforsk virksomheten vår i Norge