Forfallsprofil

Tabellen under viser forfallsprofilen for konsernets rentebærende gjeld og er angitt i NOK millioner kroner.

  Gjeld i Statkraft AS Commercial papers Gjeld i datterselskaper Totalt
2022 12 244 0 292 12 536
2023 5 174 0 2 077 7 251
2024 0 0 910 910
2025 5 624 0 536 6 160
>2025 10 974 0 1 684 12 658


Per 30. juni 2022