Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Forfallsprofil

Tabellen under viser forfallsprofilen for konsernets rentebærende gjeld og er angitt i NOK millioner kroner.

  Gjeld i Statkraft AS Commercial papers Gjeld i datterselskaper Totalt
2022 16 945 0 599 17 544
2023 4 856 0 1 843 6 699
2024 0 0 708 708
2025 5 306 0 478 5 784
>2025 5 156 0 1 581 6 737


Per 31. mars 2022