Jump to content Jump to navigation Jump to search

Forfallsprofil

Tabellen under viser forfallsprofilen for konsernets rentebærende gjeld og er angitt i NOK millioner kroner.

  Gjeld i Statkraft AS Commercial papers Gjeld i datterselskaper Totalt
2020 2 527 0 46 2 573
2021 800 0 1 241 2 041
2022 9 557 0 198 9 755
2023 5 755 0 361 6 116
2024 0 0 206 206
2025 6 205 0 103 6 308
2026 0 0 0 0
2027 300 0 0 300
2028 0 0 0 0
2029 0 0 0 0
>2030 5 755 0 0 5 755


Per 31.mars 2020

Kontakt oss