Forfallsprofil

Tabellen under viser forfallsprofilen for konsernets rentebærende gjeld og er angitt i NOK millioner kroner.

  Gjeld i Statkraft AS Commercial papers Gjeld i datterselskaper Totalt
2022 7 409 0 77 7 486
2023 10 292 0 2 210 12 502
2024 0 0 976 976
2025 5 742 0 580 6 322
>2025 16 383 0 2 206 18 589


Per 30. september 2022