Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Forfallsprofil

Tabellen under viser forfallsprofilen for konsernets rentebærende gjeld og er angitt i NOK millioner kroner.

  Gjeld i Statkraft AS Commercial papers Gjeld i datterselskaper Totalt
2021 800 0 1 137 1 937
2022 8 620 0 434 9 054
2023 5 086 0 322 5 408
2024 0 0 190 190
2025 5 536 0 102 5 638
2026 0 0 14 14
2027 300 0 14 314
2028 0 0 14 14
2029 0 0 14 14
>2030 5 086 0 445 5 531


Per 30. juni 2021