Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Bjølvo vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Bjølvo kraftverk ligger i Ålvik i Kvam kommune i Vestland fylke.

  • 1918
    Første driftsår
  • 98 MW
    Installert effekt
  • 492,7 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket utnytter fallet mellom Bjølsegrøvatnet og Hardangerfjorden.

Bjølsegrøvatnet reguleres mellom høyeste vannstand på 880 meter og laveste vannstand på 862 meter over havet. Det overføres også vann fra flere bekkeinntak og fra Kastdalen pumpestasjon.

Det opprinnelige kraftverket startet produksjonen i 1918 med tre turbiner på 9 MW hver og ble senere utvidet i 1938 og 1972. Staten overtok kraftverket i 1964 som følge av hjemfallsrett. Bjølvefossen AS leide kraftverket frem til 1997, da Statkraft overtok driften og startet planlegging av et nytt. Det nye kraftverket startet produksjonen i 2004 med en installert effekt på 98 MW.

Bjølvo vannkraftverk
Bjølvo vannkraftverk ligger i Ålvik i Kvam kommune i Vestland. (Foto: Erling Nystad)

Nye Bjølvo kraftverk ligger inne i fjellet med en adkomsttunnel på 1 200 meter fra utløpet og portalbygget. Det gamle kraftverket er nå revet etter at det ble gjennomført en omfattende historisk dokumentasjon i 2014 og 2015.

Utbyggingen av nye Bjølvo ble gjennomført for å gi energi til metallsmelteverket Elkem Bjølvefossen i Ålvik.

Bjølvo vannkraftverk.
Bjølvo vannkraftverk ligger i Ålvik i Kvam kommune i Hordaland. De røde bygningene er det gamle kraftverket, som ble revet i 2017. (Foto: Harald Hognerud, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge