Ringedalen vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Ringedalen kraftverket i Odda kommune i Vestland fylke.

  • 2017
    Første driftsår
  • 23 MW
    Installert effekt
  • 56,1 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket ble satt på drift i 2017 og har to turbiner på 11,5 MW og en middelproduksjon på om lag 60 GWh per år, som tilsvarer forbruket til rundt 3 000 norske husstander.

Anlegget utnytter et fall på 517 meter fra Mosdalsvatnet ned til Ringedalsvatnet. Kraftverket er bygget i fjell, og miljøvirkningene av kraftverket er vurdert som svært små.

Statkraft har flere reguleringsanlegg og betydelig kraftproduksjon i Tyssedal deriblant anleggene Tysso II, Øvre og Nedre Berså, Mågeli, Skjeggedal pumpestasjon og Oksla kraftverk.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
Ringedalsdammen
Ringedalen
Werner Zellien

Ringedalsdammen.

Utforsk virksomheten vår i Norge