Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ringedalen vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Ringedalen kraftverket i Ullensvang kommune i Vestland fylke.

  • 2017
    Første driftsår
  • 23 MW
    Installert effekt
  • 56,1 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket ble satt på drift i 2017 og har to turbiner på 11,5 MW og en middelproduksjon på om lag 60 GWh per år, som tilsvarer forbruket til rundt 3 000 norske husstander.

Anlegget utnytter et fall på 517 meter fra Mosdalsvatnet ned til Ringedalsvatnet. Kraftverket er bygget i fjell, og miljøvirkningene av kraftverket er vurdert som svært små.

Statkraft har flere reguleringsanlegg og betydelig kraftproduksjon i Tyssedal deriblant anleggene Tysso II, Øvre og Nedre Berså, Mågeli, Skjeggedal pumpestasjon og Oksla kraftverk.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
Ringedalsdammen
Ringedalen
Werner Zellien

Ringedalsdammen.

Utforsk virksomheten vår i Norge