Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Mofjell vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Mofjell minikraftverk ligger i lia ovenfor Rana kraftverk nær Mo i Rana i Rana kommune i Nordland fylke.

  • 2011
    Første driftsår
  • 0,6 MW
    Installert effekt
  • 2,6 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket utnytter fallet i Rana kommunes drikkevannsforsyning, som tas fra tilløpstunnelen til Rana kraftverk. Kraftverket ligger på kote 220 meter over havet og utnytter en fallhøyde på om lag 300 meter.

Aggregatet er utstyrt med en Pelton-turbin. Kraftverkets produksjon er avhengig av forbruket i drikkevannsforsyningen i Mo i Rana.

 

Mofjell kraftverk
Mofjell minikraftverk ligger i et bygg som er oppført i naturmaterialer. (Foto: Odd Thoresen)

 

Mofjell kraftverk aggregat
Kraftverket har et miniaggregat på 0,6 MW. (Foto: Odd Thoresen)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge