Mofjell vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Mofjell minikraftverk ligger i lia ovenfor Rana kraftverk nær Mo i Rana i Rana kommune i Nordland fylke.

  • 2011
    Første driftsår
  • 0,6 MW
    Installert effekt
  • 2,6 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket utnytter fallet i Rana kommunes drikkevannsforsyning, som tas fra tilløpstunnelen til Rana kraftverk. Kraftverket ligger på kote 220 meter over havet og utnytter en fallhøyde på om lag 300 meter.

Aggregatet er utstyrt med en Pelton-turbin. Kraftverkets produksjon er avhengig av forbruket i drikkevannsforsyningen i Mo i Rana.

 

Mofjell kraftverk
Mofjell minikraftverk ligger i et bygg som er oppført i naturmaterialer. (Foto: Odd Thoresen)

 

Mofjell kraftverk aggregat
Kraftverket har et miniaggregat på 0,6 MW. (Foto: Odd Thoresen)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge