Stølsdal kraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Stølsdal kraftverk ligger ved Ulla-Førre-vassdragene i Hjelmeland kommune i Rogaland.

 • 1986
  Første driftsår
 • 17 MW
  Installert effekt
 • 63,8 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket ble satt i drift i 1986. Kraftverket utnytter fallet på 103 meter fra Kvivatnet og Bjørndalsvatnet ned til Botsvatn.

Kraftverket har en Francis-turbin og en installert effekt på 17 MW for kraftproduksjon.

Etter produksjon kan vannet pumpes opp i inntaksmagasinet til Kvilldal kraftverk. Installert pumpekapasitet er 2x3 MW. Vassbotnvatnet brukes som reguleringsmagasin for pumpestasjonen. Vannet kan reguleres mellom 475 og 470 meter over havet.

Statkraft Energi AS er driftsansvarlig for Stølsdal kraftverk.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 71,995 %
Skagerak Energi 1,488 %
Agder Energi 6,012 %
Lyse Energi 17,964 %
SKL 2,541 %
 • Maskinsalen til Stølsdal kraftverk.
  Stølsdal
  Statkraft

  Maskinsalen med en Francis-turbin.

 • Maskinsalen til Stølsdal kraftverk.
  Stølsdal
  Statkraft

  Maskinsalen til Stølsdal kraftverk.

 • Pumpearrangement.
  Stølsdal
  Statkraft

  Pumpearrangement for å føre vann tilbake i magasinet til Kvilldal kraftverk etter produksjon

Utforsk virksomheten vår i Norge