Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Stølsdal kraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Stølsdal kraftverk ligger ved Ulla-Førre-vassdragene i Hjelmeland kommune i Rogaland.

 • 1986
  Første driftsår
 • 17 MW
  Installert effekt
 • 63,8 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket ble satt i drift i 1986. Kraftverket utnytter fallet på 103 meter fra Kvivatnet og Bjørndalsvatnet ned til Botsvatn.

Kraftverket har en Francis-turbin og en installert effekt på 17 MW for kraftproduksjon.

Etter produksjon kan vannet pumpes opp i inntaksmagasinet til Kvilldal kraftverk. Installert pumpekapasitet er 2x3 MW. Vassbotnvatnet brukes som reguleringsmagasin for pumpestasjonen. Vannet kan reguleres mellom 475 og 470 meter over havet.

Statkraft Energi AS er driftsansvarlig for Stølsdal kraftverk.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 71,995 %
Skagerak Energi 1,488 %
Agder Energi 6,012 %
Lyse Energi 17,964 %
SKL 2,541 %
 • Maskinsalen til Stølsdal kraftverk.
  Stølsdal
  Statkraft

  Maskinsalen med en Francis-turbin.

 • Maskinsalen til Stølsdal kraftverk.
  Stølsdal
  Statkraft

  Maskinsalen til Stølsdal kraftverk.

 • Pumpearrangement.
  Stølsdal
  Statkraft

  Pumpearrangement for å føre vann tilbake i magasinet til Kvilldal kraftverk etter produksjon

Utforsk virksomheten vår i Norge