Banja-magasinet
Albania
Foto: Statkraft

Banja-magasinet er en del av vannkraftprosjektet Devoll.

Albania

Statkraft har vært til stede i Albania siden 2007 og vurderte flere mulige prosjekter før beslutningen ble tatt om å investere i vannkraftprosjektet Devoll i 2013.

Det første vannkraftverket i Devoll-prosjektet ble satt i drift i 2016, og Statkraft arbeider med å ferdigstille byggingen av det andre anlegget.

Statkrafts virksomhet i Albania omfatter også markedsaktiviteter innenfor krafthandel i landet, blant annet handel med elektrisitet som er produsert i vannkraftprosjektet Devoll.

Statkraft opererer i Albania gjennom datterselskapene Devoll Hydropower Sh.A. og Statkraft Renewables Albania Sh.p.k.

Statkraft vil fortsette å utforske muligheter for å utvide investeringene i Albania.

vannkraftverk
Albania
Foto: Statkraft

Banja vannkraftverk

Fakta

  • Tilstede i Albania siden 2007
  • Et vannkraftverk i drift
  • Et vannkraftverk i siste byggefase
  • Installert effekt på om lag 256 MW
  • Planlagt årsproduksjon på om lag 700 GWh

Gå til Statkraft Albanias nettside

Albania landkontor - Tirana
Devoll Hydropower Sh.A.
Adresse

ABA Business Centre Office No. 1206

Papa Gjon Pali II Street

Tirana

Albania anleggskontor - Banja HPP
Devoll Hydropower Sh.A.
Adresse

Shtepanj Village

Gostimë Administrative Unit

Cërrik Municipality, Elbasan District

Utforsk virksomheten vår i Albania