Grønt hydrogen

Med mer enn hundre års erfaring fra produksjon av fornybar kraft forbereder Statkraft seg nå på å tilby grønt hydrogen.

Vi sikter mot å bruke vår fornybare kraft til å tilby grønt hydrogen som et klimavennlig  alternativ til fossilt brensel for industrikunder og tungstransport til lands og til vanns.

Hydrogenmåler
Foto: Shutterstock

Vi har som mål å tilby:

 • Hydrogen på stedet for industrivirksomheter
 • Hydrogen som drivstoff for tungtransport (lastebiler, ferger, skip, tog, busser og annet).
 • Produsere og bygge verdikjeder for hydrogen og hydrogenbasert drivstoff som grønn ammoniakk og grønn metanol.
Vanndråper på grønne blader
Foto: Kosma Kurłowicz på Unsplash

Fordeler med grønt hydrogen:

 • Produsert med kraft fra fornybare energikilder: Konvensjonelle produksjonsmetoder går ut på å utvinne hydrogen ved bruk av fossile brensler. Til grønt hydrogen brukes fornybar kraft i elektrolyseprosessen der vann omdannes til hydrogen.

 • Allsidige bruksområder: Hydrogen kan brukes som drivstoff, som energibærer for å generere strøm og varme, og som råstoff i industrielle prosesser og produktfremstilling.

 • Reduserer CO2-utslipp: Å bruke fossilt brensel til å fremstille hydrogen gir klimaskadelige CO2-utslipp til atmosfæren. Gjennom elektrolyse med fornybar kraft er oksygen det eneste biproduktet til hydrogen, og oksygen kan benyttes til andre applikasjoner eller ganske enkelt slippes ut. CO2-utslipp kan også reduseres ved å erstatte fossilt brensel og fossilt råstoff med grønt hydrogen.

Prosjektkart
Europa

Prosjekter vi jobber med

Statkraft jobber med en rekke prosjekter for å utvikle produksjon av og verdikjeder for grønt hydrogen. Hovedtyngden av prosjektporteføljen ligger i Norge og består av:

 • Tyssedal: Hydrogen Hub Hardanger sammen med lokalt næringsliv med fokus på hydrogen til industri og transport, inklusive undersjøisk lagring
 • Mo i Rana: Hydrogen Hub Mo med produksjon av hydrogen til grønt stål hos Celsa og tung transport med hovedvekt på maritim sektor
 • Finnfjord: Grønn metanol sammen med Carbon Recycling International og Finnfjord Smelteverk.
 • H2 Trucks: Bygge en verdikjede for tungtransport på vei med aktører fra produksjon, distribusjon til kunder. Passer sammen med de andre initiativene
 • Berlevåg-Svalbard: bidrar til å bygge en verdikjede for grønn ammoniakk fra vindkraft til i Finnmark til skipsfart og grønn energi til Svalbard

I tillegg til den norske porteføljen jobber Statkraft med initiativer knyttet til havner, industri og tungtransport på vei og jernbane i Sverige, hydrogenprodukjson relatert til fornybarprosjekter i UK, India og Brasil.Relatert innhold

 • Statkraft blir med i samarbeid om innovasjon på batterier og hydrogen

  Statkraft inngår samarbeid med MoZEES, et norsk forskningssenter om nullutslippsmobilitet.

  Les mer