Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Grønt hydrogen

Med mer enn hundre års erfaring fra produksjon av fornybar kraft forbereder Statkraft seg nå på å tilby grønt hydrogen.

Vi sikter mot å forsyne elektrolysører med vår fornybare kraft og tilby grønt hydrogen som et klimavennlig og rimelig alternativ til fossilt brensel for industrikunder og bygg- og transportsektorene.

Hydrogenmåler
Foto: Shutterstock

Vi har som mål å tilby:

 • Produksjon av hydrogen på stedet for industrivirksomheter, med bruk av vår fornybare kraft.
 • Produksjon av hydrogen som en kraftressurs for bygg- og anleggssektoren.
 • Produksjon av hydrogen som drivstoff for tungtransport (lastebiler, ferger, skip, tog, busser og annet).
Vanndråper på grønne blader
Foto: Kosma Kurłowicz på Unsplash

Fordeler med grønt hydrogen:

 • Produsert med kraft fra fornybare energikilder: Konvensjonelle produksjonsmetoder går ut på å utvinne hydrogen ved bruk av fossile brensler. Til grønt hydrogen brukes fornybar kraft i elektrolyseprosessen der vann omdannes til hydrogen.

 • Allsidige bruksområder: Hydrogen kan brukes som drivstoff, som energibærer for å generere strøm og varme, og som råstoff i industrielle prosesser og produktfremstilling.

 • Reduserer CO2-utslipp: Å bruke fossilt brensel til å fremstille hydrogen gir klimaskadelige CO2-utslipp til atmosfæren. Gjennom elektrolyse med fornybar kraft er oksygen det eneste biproduktet til hydrogen, og oksygen kan benyttes til andre applikasjoner eller ganske enkelt slippes ut. CO2-utslipp kan også reduseres ved å erstatte fossilt brensel og fossilt råstoff med fornybar hydrogen.Relatert innhold

 • Statkraft blir med i samarbeid om innovasjon på batterier og hydrogen

  Statkraft inngår samarbeid med MoZEES, et norsk forskningssenter om nullutslippsmobilitet.

  Les mer