Jump to content Jump to navigation Jump to search
Elv som renner over stein
Foto: William Wootton

Om Statkraft

Statkraft har over 100 års erfaring med produksjon av det verden trenger mest av alt i dag – fornybar energi. I dag er vi er Europas største leverandør av fornybar energi og en global markedsaktør innen energihandel.

Demning og magasin
Foto: Lars Petter Pettersen

Førrevassdammen i Norge

Vår oppgave

Ambisjonen vår er å lede overgangen til en verden med fornybar energi. Hver dag går Statkraft-ansatte på jobb for å vise at en verden basert på fornybar energi er mulig. Ikke bare fordi det er riktig, men fordi det er lønnsomt.

Les mer

Grønne trær og vann
Foto: Damian Heinisch

Virksomheten vår: Fornybar energi

Vi produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft, leverer fjernvarme og kjøper og selger energi.

Finn ut mer om virksomheten vår

Kraft til fremtidens muligheter

Mann som smiler

"Når innsatsen er høy, må vi også høyne ambisjonene våre."

Christian Rynning-Tønnesen
Konsernsjef

Tall vi er stolte av

  • 61 TWh
    miljøvennlig kraftproduksjon
  • 93 %
    fornybar energi
  • 4 000 ansatte
    i 17 land

Hvor vi har virksomhet

Vi utvikler og drifter anlegg for produksjon av fornybar kraft i Europa, Sør-Amerika og Asia.

Relatert innholdRelaterte artikler

Kontakt oss