Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Innovasjon

Innovasjon har vært kjernen i vårt selskap siden dets tidlige oppstart på slutten av 1800-tallet. Helt siden vannkraftens første dristige ingeniørbragder har vårt oppdrag vært å gå foran i skiftet til fornybar energi.

Verden må løse klimakrisen. Samtidig skal nær en milliarder mennesker få tilgang til elektrisitet. Da er ikke fornybar energi en del av løsningen. Det er selve løsningen.

Innovasjon har ligget i Statkrafts ryggmarg fra starten av og er en av verdiene som styrer handlingene våre. Gjennom vår kompetanse, vårt engasjement for forskning og utvikling, samt vår evne og vilje til å gå inn i nye forretningsmuligheter, er vi godt posisjonert til å kunne spille en ledende rolle.

Vår ambisjon er å drive frem partnerskap som forvandler industrisektorer langt utenfor vår egen, å bringe frem nye markedsløsninger og å utnytte fornybar energi på nye måter og områder. Med en ledende rolle innenfor fornybarteknologier, kan vi også stimulere andre til å redusere sine utslipp.

Kunnskapsgrunnlag

Energisektoren gjennomgår rask endring med nye teknologier, politikk og markeder. Ved å overvåke teknologi, analysere og utføre dybdestudier, identifiserer vi nye markedsmuligheter og kostnader ved potensielle teknologier. Vårt analyseteam dekker kraftproduksjon, energilagring, fjernvarme/kjøling og transportteknologier. Denne kunnskapen former våre strategier, markedsforståelse og tilnærming til innovasjon og forretningsutvikling.

Forskning og utviklingssamarbeid med Statkraft

For å sikre en bærekraftig fremtid for fornybarsektoren og holde oss oppdatert på den siste kunnskapen, vurderer Statkraft hele tiden samarbeid med nye og eksisterende forskningspartnere.

Hva vi jobber med

Porteføljen vår er nøye sammensatt for å sikre balanse mellom kortsiktige initiativ som kan styrke og forbedre den eksisterende kjernevirksomheten, og langsiktige aktiviteter som kan skape nye forretningsmuligheter.

Samarbeid med oss

Vi ser hele tiden etter relevante samarbeidspartnere. Ta gjerne kontakt med oss!
Marit Ronæss
VP Group Research & Development
Ole Grimsrud
VP New Business
Nærbilde av bærbare datamasking og notatblokk
Foto: Helloquence on Unsplash

Statkraft Ventures – verktøy for nyvinninger

I 2015 etablerte vi selskapet Statkraft Ventures som samarbeider med dynamiske oppstartsselskaper innenfor endrete og nye energimarkeder og teknologier. Ventureselskapet er et verktøy for innovasjon og vekst med fokus på distribuert energi, energistyring og krafthandel. Ved å gå inn med risikokapital støtter vi lovende virksomheter som utforsker nye teknologier utover vår kjernevirksomhet.

Gå til hjemmesiden til Statkraft Ventures

Opens in new tab or window
Mann og kvinne på kontor
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Bli med på laget!

I Statkraft vet vi at folkene våre er de viktigste kildene til ideer og løsninger som tar oss nærmere en verden basert på fornybar energi. Hvis du vil jobbe i en kultur som oppmuntrer til innovativ tenking, ta en titt på våre karrieresider.

Gå til karrieresidene våre

Innovasjon for og med Statkraft