Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Innovasjon

Innovasjon har vært kjernen i vårt selskap siden dets tidlige oppstart på slutten av 1800-tallet. Helt siden vannkraftens første dristige ingeniørbragder har vårt oppdrag vært å gå foran i skiftet til fornybar energi.

Tankekart med post-its i forskjellige farger
Foto: Robert S. Eik

Vår tilnærming

Gjennom forskning og utvikling, og gjennom analyse og utforsking av nye forretningsmodeller, søker vi å akselerere overgangen til et grønt energisamfunn.

Les mer
Fugler gjenspeilet i solcellepaneler
Foto: Ole Martin Wold

Hva vi jobber med

Porteføljen vår er nøye sammensatt for å sikre balanse mellom kortsiktige initiativ som kan styrke og forbedre den eksisterende kjernevirksomheten, og langsiktige aktiviteter som kan skape nye forretningsmuligheter.

Les mer
Trevirke
Foto: Eivind Bull-Hansen

Kunnskapsgrunnlag

Forståelse av teknologier og utviklingstrender blir stadig viktigere i en verden der energimarkedene endrer seg raskt, og der teknologiske gjennombrudd forandrer hvordan vi produserer og bruker energi.

LEs mer
Mennesker som interagerer
Foto: Oliver Tjaden

Åpen innovasjon

Samarbeid er nøkkelen til vår innovasjon. Derfor er partnerskap med universiteter, forskningsinstitutter, oppstartsselskaper og relevante industrier grunnleggende i vår tilnærming til innovasjon.

Les mer om vårt samarbeid med partnere

Samarbeid med oss

Vi ser hele tiden etter relevante samarbeidspartnere. Ta gjerne kontakt med oss!
Marit Ronæss
VP Group Research & Development
Man
Arne Haugland
Leder for tidlig fase initiativer
Nærbilde av bærbare datamasking og notatblokk
Foto: Helloquence on Unsplash

Statkraft Ventures – verktøy for nyvinninger

I 2015 etablerte vi selskapet Statkraft Ventures som samarbeider med dynamiske oppstartsselskaper innenfor endrete og nye energimarkeder og teknologier. Ventureselskapet er et verktøy for innovasjon og vekst med fokus på distribuert energi, energistyring og krafthandel. Ved å gå inn med risikokapital støtter vi lovende virksomheter som utforsker nye teknologier utover vår kjernevirksomhet.

Mann og kvinne på kontor
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Bli med på laget!

I Statkraft vet vi at folkene våre er de viktigste kildene til ideer og løsninger som tar oss nærmere en verden basert på fornybar energi. Hvis du vil jobbe i en kultur som oppmuntrer til innovativ tenking, ta en titt på våre karrieresider.

Gå til karrieresidene våre

Relatert innhold