Jostedal vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Jostedal er et vannkraftverk i Luster kommune i Vestland fylke.

  • 1989
    Første driftsår
  • 290 MW
    Installert effekt
  • 956,3 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket utnytter fallet fra Styggevatn til Jostedalselva. Magasinene ligger ved foten av Jostedalsbreen.

Styggevatn reguleres mellom 1 200 og 1 110 meter over havet og er oppdemmet med en demning på 55 meters høyde. Magasinkapasiteten er på ca. 350 millioner kubikkmeter.

Inngangen til Jostedal vannkraftverk.
Inngangen til Jostedal vannkraftverk. (Foto: Statkraft)

Kupvannet er også magasin for kraftverket og reguleres mellom 1 263 og 1 190 meter over havet.

Det samles også inn vann fra en rekke bekkeinntak.

Total fallhøyde er 1 186 meter fra Styggevatn til kraftstasjon. Etter at vannet er brukt i kraftverket, blir det ledet i en lang avløpstunnel til Sognefjorden.

Maskinsal.
Maskinsal. (Foto: Statkraft)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge