Skjomen vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Skjomen kraftverk ligger i Narvik kommune i Nordland fylke.

 • 1973
  Første driftsår
 • 313 MW
  Installert effekt
 • 1 208,2 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket ble satt trinnvis i drift fra 1973 til 1980. Reguleringsområdet i Skjomen omfatter magasinene Lossi, Norddalen, Båtsvatn, Langvatn, Ipto og Kjårda. Til sammen kan de inneholde 721 millioner kubikkmeter vann.

Under planleggingen av kraftverket var fallhøyden på brutto 610 meter helt på grensen når det gjaldt spørsmålet om hvilken turbintype som kunne tåle det høye trykket og samtidig utnytte energien på en best mulig måte. Valget falt på tre Pelton-turbiner.

Utbyggingen av Skjomen kraftverk innerst i Sørskjomen fikk stor betydning for bygda, som med dette fikk veiforbindelse med omverdenen.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Skjomen kraftverk
  Skjomen
  Jan Inge Karlsen

  Inngangsportalen som gir adkomst Skjomen kraftverk inne i fjellet

 • Skjomen maskinsal
  Skjomen
  Jan Inge Karlsen

  Interiøret i Skjomen har dekor som demper støyen i hallen.

 • Skjomen maskinsal
  Skjomen
  Jan Inge Karlsen

  Maskinsalen med de tre aggregattoppene over gulvnivå.

Utforsk virksomheten vår i Norge