Gasskraft

Statkraft eier fire gasskraftverk i Tyskland, hvorav to er satt i såkalt kald reserve. I tillegg har Statkraft eierandeler i et femte anlegg.

I de europeiske markedene er det et økende behov for fleksibel kapasitet etter hvert som atomkraft- og kullkraftanlegg legges ned i løpet av kommende tiår og mer varierende kraftproduksjon fra nye fornybare kilder kommer på markedet.

Gasskraftverk på solskinnsdag
Foto: Oliver Tjaden

Gasskraftverket Knapsack II i Tyskland.

Fleksibel kraft i overgangen til 100 prosent ren energi

Vind- og solkraft avhenger av værforholdene og på nåværende tidspunkt er finnes ikke tilstrekkelige løsninger for strømlagring som kan kompensere for varierende kraftproduksjon. 

Fleksibiliteten i gasskraft kan gjøre overgangen til 100 prosent ren energi enklere: når det er ventet kraftmangel, kan et gasskraftverk starte drift med full ytelse i løpet av bare 20 minutter, eller vice versa når det er kraftoverskudd kan et gasskraftverk enkelt kjøres ned. Gasskraft kan dermed kompensere for varierende kraftproduksjon fra fornybare kilder der vannkraft og oppkobling til samkjørt nettforbindelse ikke er tilgjengelig.

Nøkkeltall om gasskraft

  • 5
    Antall gasskraftverk
  • 2 390 MW
    Installert effekt
På innsiden av et gasskraftverk
Foto: Oliver Tjaden

Slik virker et kombinert gasskraftverk

Gjennom forbrenning av naturgass med tilførsel av trykkluft bygges et trykk opp og driver en turbin som genererer kraft. Prosessen ligner en flymotor. Turbinens rotasjon blir konvertert til elektrisk kraft i stedet for å gi en fremadgående bevegelse som i et fly. Etter denne prosessen produserer dampturbiner enda mer kraft ved å gjøre nytte av overskuddsvarmen. Gjennom denne dobbelte prosessen oppnås den høyeste effektiviteten.

Kontrollrom
Foto: Oliver Tjaden

Operatører i det sentrale kontrollrommet ved Knapsack kraftverk i Tyskland.

Veien videre

Statkraft vil ikke investere videre i gasskraft utover eksisterende anlegg, på grunn av vårt engasjement og vår beslutning om å investere 100 prosent av veksten vår i fornybar kraft. 

Sammenlignet med produksjon av kullkraft slipper gasskraft ut mellom 50 og 70 prosent mindre CO2 og kan oppnå en effektivitet på opptil 60 prosent. Vår produksjon er i samsvar med EUs kvotehandelssystem og FN-initiativet Climate Neutral Now, og utslippene blir fullstendig kompensert gjennom europeiske utslippsgodtgjørelser (EUA).

Lær mer om gasskraftverkene våre

Statkraft har gasskraftverk i Tyskland. Du kan lære mer om gasskraftverkene våre ved å utforske kartet under.