Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Nedre Røssåga vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Røssåga-kraftverkene ligger i Hemnes kommune i Nordland fylke.

 • 1955
  Første driftsår
 • 350 MW
  Installert effekt
 • 2 056 GWh
  Årlig produksjon

Nedre Røssåga kraftverk utnytter fallet mellom Stormyrbassenget og Korgen, mens Øvre Røssåga kraftverk utnytter fallet mellom Røssvatnet og Stormyrbassenget.

Røssvatnet har et magasinvolum på 2,35 milliarder kubikkmeter og er Norges nest største innsjø i overflateareal.

Utbyggingen av Røssåga-kraftverkene berører kommunene Hemnes, Hattfjelldal og Grane. Utbyggingen, som pågikk på 1950- og 1960-tallet, var historisk knyttet opp mot driften av Norsk Jernverk i Mo i Rana og aluminiumverk i Mosjøen.

En større rehabilitering og nybygging sto ferdig ved Røssåga-kraftverkene i oktober 2016.

Rehabiliteringen og utvidelsen startet våren 2012 og er blant de største vannkraftprosjektene i Norge på 2000-tallet. Den totale kapasiteten i Nedre Røssåga er økt fra 250 MW til 350 MW. Total årlig produksjon øker med ca. 200 GWh til omtrent 2 150 GWh, tilsvarende behovet til mer enn 100 000 norske husstander. Nye vannveier ble delvis drevet med tunnelboremaskin, for første gang i Norge på flere tiår.

Prosjektet hadde en positiv miljøeffekt. Parallelt med at kraftproduksjonen økte, ble forholdene for laks og sjøørret i Røssåga forbedret. Elva fikk blant annet tilbake en lakseførende strekning som står for 30 prosent av gytegrunnlaget i hele Røssåga-vassdraget.

Arkitekt Hans Grinde har tegnet og deltatt i planleggingen av begge de opprinnelige Røssåga-kraftverkene. Deler av Nedre Røssåga kraftverk skal bevares uendret i henhold til en verneplan som er utarbeidet av Statkraft i samarbeid med Riksantikvaren.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Portalbygget ved Nedre Røssåga kraftverk
  Nedre Røssåga
  Erling Nystad

  Portalbygget ved Nedre Røssåga kraftverk

 • Nedre Røssåga kraftstasjon har viktige dekor- og konstruksjonsdetaljer som skal bevares.
  Nedre Røssåga
  Erling Nystad

  Nedre Røssåga kraftstasjon har viktige dekor- og konstruksjonsdetaljer som skal bevares.

 • Husaggregatrommet fremstår med originale tekniske elementer og historisk informasjon.
  Nedre Røssåga
  Erling Nystad

  Husaggregatrommet fremstår med originale tekniske elementer og historisk informasjon.

 • Det opprinnelige kontrollrommet i Nedre Røssåga er ikke lenger i bruk.
  Nedre Røssåga
  Erling Nystad

  Det opprinnelige kontrollrommet i Nedre Røssåga er ikke lenger i bruk.

 • Nedre Røssåga
  Nedre Røssåga
  Bjørn Grane

  Det nye aggregatet på plass i maskinhallen.

 • Nedre Røssåga kraftverk
  Nedre Røssåga
  Bjørn Grane

  Storstilt og fargesprakende idriftsettelse av nytt aggregat 18. oktober 2016.

Utforsk virksomheten vår i Norge