Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Åpenhet og integritet

Statkraft er et ledende vannkraftselskap, Europas største produsent av fornybar energi og en betydelig aktør innenfor handel med energi, og selskapet er avhengig av robuste markeder for å kunne nå ut til sine kunder.

Statkraft ønsker å fremme rettferdige og transparente markeder:

  • Vi driver vår virksomhet på en ansvarlig og profesjonell måte.
  • Vi overholder alle gjeldende lover og regler uansett hvor vi opererer.
  • Vi arbeider for sunn og god risikostyring, gjennomsiktig markedsatferd og integritet i alle våre forretninger.

Statkraft forholder seg til EUs "Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency" (REMIT), som skal fremme markedsintegritet og motvirke misbruk, og som setter krav om offentliggjøring av innsideinformasjon samtidig til alle markedsaktører på en effektiv og hensiktsmessig måte. 

Under vil du finne lenker til viktige markedsmeldinger (Urgent Market Messages – UMM). I tillegg publiserer vi ad hoc-meldinger for tredjeparts anlegg der Statkraft bare har balanserende ansvar, når den vanlige UMM-publikasjonen ikke er tilgjengelig eller når det dreier seg annen potensiell innsideinformasjon.

Kontakt oss

Spørsmål angående Statkrafts overholdelse av markedsreguleringer kan rettes til følgende personer.
Mann
John Fahs
Leder av Compliance for Market Regulations

Kontakt for spørsmål på norsk og engelsk, og for spørsmål angående Statkraft Energi AS.

Mann
Marek Dal-Canton
Compliance Officer

Kontakt for spørsmål på tysk eller engelsk, og for spørsmål angående Statkraft Markets GmbH.

kontorbygg
Anya Bissessur
Compliance Officer

Kontakt for spørsmål på engelsk, tysk, fransk eller norsk, og for spørsmål angående Statkraft Financial Energy AB.