Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Åpenhet og integritet

Statkraft er et ledende vannkraftselskap, Europas største produsent av fornybar energi og en betydelig aktør innenfor handel med energi, og selskapet er avhengig av robuste markeder for å kunne nå ut til sine kunder.

Våre UMMer og ad hoc-meldinger

Ad hoc-meldinger Europa

Statkraft Markets GmbH og Statkraft Energi AS publiserer viktige markedsmeldinger (UMM) som ad hoc-meldinger (når de ikke er offentliggjort på Nord Pool Spot).

Les mer

UMM Norge & Sverige

Statkraft Energi AS offentliggjør viktige markedsmeldinger (UMM) for sine nordiske kraftproduksjonsanlegg i henhold til artikkel 4(1) av REMIT og Nord Pool Spot Market Conduct Rules på Nord Pool Spot (på engelsk).

Gå til Nord Pool Spot

UMM Tyskland

Statkraft Markets GmbH offentliggjør viktige markedsmeldinger (UMM) for Statkrafts tyske kraftproduksjonsanlegg på dette nettstedet og på EEX Transparency Platform (på engelsk).

Les mer

UMM Storbritannia

Statkraft Markets GmbH offentliggjør viktige markedsmeldinger (UMM) for Statkrafts britiske kraftproduksjonsanlegg på dette nettstedet.

Les mer

Report ad-hoc

Kun personer med autorisasjon kan publisere viktige markedsmeldinger (UMM) på Statkrafts åpenhets- og integritetsplattform. Logg inn via lenken under for å publisere.

Logg inn

Statkraft ønsker å fremme rettferdige og transparente markeder:

  • Vi driver vår virksomhet på en ansvarlig og profesjonell måte.
  • Vi overholder alle gjeldende lover og regler uansett hvor vi opererer.
  • Vi arbeider for sunn og god risikostyring, gjennomsiktig markedsatferd og integritet i alle våre forretninger.

Statkraft forholder seg til EUs "Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency" (REMIT), som skal fremme markedsintegritet og motvirke misbruk, og som setter krav om offentliggjøring av innsideinformasjon samtidig til alle markedsaktører på en effektiv og hensiktsmessig måte. 

Under vil du finne lenker til viktige markedsmeldinger (Urgent Market Messages – UMM). I tillegg publiserer vi ad hoc-meldinger for tredjeparts anlegg der Statkraft bare har balanserende ansvar, når den vanlige UMM-publikasjonen ikke er tilgjengelig eller når det dreier seg annen potensiell innsideinformasjon.

Kontakt oss

Spørsmål angående Statkrafts overholdelse av markedsreguleringer kan rettes til følgende personer.
contact profile
John Fahs
Leder av Compliance for Market operations

Kontakt for spørsmål på norsk og engelsk, og for spørsmål angående Statkraft Energi AS.

contact profile
Marek Dal-Canton
Compliancerådgiver

Kontakt for spørsmål på tysk eller engelsk, og for spørsmål angående Statkraft Markets GmbH.

contact profile
Anya Bissessur
Compliancerådgiver

Kontakt for spørsmål på engelsk, tysk, fransk eller norsk, og for spørsmål angående Statkraft Financial Energy AB.