Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Bjølsegrø dammer

Norge / Vannkraft / Prosjekt

Dette er prosjektsiden for Bjølsegrø dammer, et rehabiliteringsprosjekt i Kvam kommune i Vestland fylke. Her vil du finne informasjon om prosjektet, fremdriften og kontaktinformasjon.

Om prosjektet

Statkraft skal gjennomføre en stor og kostbar rehabilitering av Bjølsegrø i Kvam kommune i Vestland fylke. Prosjektet har planlagt oppstart i 2024 og ferdigstilles etter planen i 2028. 

Hva skal gjøres? 

Den gamle dammen skal erstattes med en ny gravitasjonsdam i betong, nedstrøms den gamle. Når ny dam er ferdig, skal den gamle rives. Det første året med anleggsdrift vil i hovedsak dreie seg om utbedringer på veien til dammen, preparering av riggområder og masselager samt tunneldrift. 
 
Det vil bli boret og sprengt en tunnel for å sikre veitilkomst for maskiner og utstyr. En tunnelløsning som dette gir minst inngrep i naturen.  
 
Prosjektet vil være et viktig bidrag til fortsatt å sikre produksjon av fornybar og regulerbar vannkraft i mange tiår fremover. 

Involverte

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har pålagt Statkraft å gjennomføre prosjektet, fordi dagens dam ikke tilfredsstiller nye og strengere krav til damsikkerhet. 
 
Rehabiliteringsprosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Statkraft Energi AS (prosjekt- og byggeledelse), Norconsult, NovaForm (byggeledere) og entreprenører, i tillegg til å engasjere lokalt næringsliv. 

Prosjektets fremdriftsplan

 • 2024 Godkjenning og kontraktsinngåelse

  NVE godkjenning (landskaps- og miljøplan, og teknisk plan), forespørsel entreprenør, kontraktsinngåelse.

 • 2025 Oppstart

  Oppstart av arbeider på vei og tunnel, tunnelarbeider gjennom vinteren og framføring av strøm. 

 • 2026 Ferdigstillelse og oppstart av damarbeider

  Avdekking damfot, injeksjon, fjellbolter, ferdigstillelse av tunnel og veger, oppstart damarbeider og driftshytte. 

 • 2027 Damarbeid

  Damarbeider, lukemontasje og arrondering tunneltipp, og langs adkomstveier. 

 • 2028 Riving, nedrigg og opprydning

  Riving gammel dam (vinter), støping av siste damseksjoner, kontaktinjeksjon og opprydning og arrondering rundt dammen.

Kontakt oss for mer informasjon:

Man som smiler
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt