Nore I vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Kraftverket Nore I ligger i Nore og Uvdal kommune i Viken fylke.

 • 1928
  Første driftsår
 • 206 MW
  Installert effekt
 • 1 173,5 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket utnytter fallet mellom Tunhovdfjorden og Rødberg sentrum har åtte aggregater med Pelton-turbiner med dobbelt løpehjul. Det har en installert effekt på 206 MW.

Vannet som kommer ut av stasjonen, renner ut i Rødbergdammen, der det samles før det utnyttes videre i Nore II kraftverk. Minstevannføringen fra Rødbergdammen utnyttes dessuten i det nyere og mindre Rødberg kraftverk.

Nore I ble bygget for å levere kraft til alminnelig forsyning på Østlandet. Det ble satt i drift i 1928 og er et av Statkrafts eldste kraftverk som fortsatt er i drift.

Kraftstasjonen er tegnet av arkitektene Lorentz Harboe Ree og Carl Buch. Den var i sin tid Norges største kraftstasjon.

Nore I er omfattet av vern og er foreslått bevart i verneklasse II i Statkrafts verneplan. Dette gjelder blant annet rørgaten, som nå er faset ut og erstattet av en trykksjakt i fjell.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Nore I kraftverk
  Nore
  Erling Nystad

  Nore I kraftverk

 • Nore I kraftverk
  Nore I
  Erling Nystad

  Nore I kraftverk

 • Nore I kraftverk
  Nore I
  Erling Nystad

  Nore I kraftverk

 • Nore I kraftverk
  Nore I
  Erling Nystad

  Nore I kraftverk

Utforsk virksomheten vår i Norge