Jump to content Jump to navigation Jump to search
På innsiden av en tunnel i et anleggsområde
Foto: Eduard Pagria

Ansvarlig leverandørkjede

Statkraft ønsker å sikre en ansvarlig forretningspraksis ved å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Våre Leveregler for leverandører beskriver hvilke krav vi stiller til våre forretningspartnere, gjennom kontraktsbestemmelser følger vi opp kravene.

Forståelse av vår leverandørkjede      

Statkraft har mange ulike leverandører, alt fra store internasjonale selskaper til mindre, lokale bedrifter. Vår leverandørkjede dekker flere sektorer. Å vite hvor det er risiko for skade og negativ påvirkning i leverandørkjeden er viktig for å sikre en ansvarlig forretningspraksis.

Med en risikobasert tilnærming gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger av leverandører, ved prekvalifisering, evaluering og kontraktsinngåelse. Som en del av vår kontraktsstrategi undersøker vi leverandører basert på kjente og potensielle risikoer knyttet til aktiviteter, opprinnelsesland og produkt. Vi ønsker å sikre at vi bare inngår kontrakter med leverandører som oppfyller våre standarder.

Leveregler for leverandører

Våre krav er beskrevet i Statkrafts Leveregler for leverandører og omfatter helse, miljø og sikkerhet, klima, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og forretningsetikk. Statkrafts leverandører må oppfylle disse kravene som gjenspeiler våre forventninger om ansvarlig forretningsførsel.

Under anskaffelsesprosessen blir tilbydere informert om kravene i Statkrafts Leveregler for leverandører. Levereglene, samt avtaleklausuler som gir Statkraft rett til å følge opp etterlevelsen av kravene, inngår i alle kontrakter.

Kontroll

For å sikre at våre leverandører følger våre Leveregler for leverandører gjennomfører vi kontroll  og møter med våre leverandører.

Kvinne som smiler

"Statkrafts anskaffelsesprosesser tar sikte på at vi oppnår best mulig verdi, vilkår og betingelser og samtidig unngår å bidra til negative innvirkninger på mennesker, samfunn og miljø i vår leverandørkjede."

Birgitte Ringstad Vartdal
Konserndirektør for Vind- og solkraft Europa


Relatert innhold

Kontakt oss