Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Herdecke gasskraftverk

Tyskland / Gasskraft / Kraftverk

Herdecke gasskraftverk ligger i Herdecke i nærheten av Dortmund i Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

  • 2007
    Første driftsår
  • 417 MW
    Installert effekt
  • 511,9 GWh
    Årlig produksjon

Gasskraftverket kom i drift høsten 2007 og har en effekt på 400 MW.

Mark-E drifter kraftverket, som er eid 50/50 av Statkraft og Mark-E. Energi omdannes effektivt til elektrisitet ved et kombinert gass- og dampturbinanlegg. Gjennom forbrenning av naturgass og bruk av trykkluft bygges et trykk opp som driver en turbin som produserer kraft. Senere i prosessen genererer dampturbiner enda mer energi ved å gjøre nytte av den gjenværende varmen og dampen. Sammenlignet med kull slipper gasskraftproduksjon ut mellom 50 og 70 prosent mindre CO2.

I europeiske markeder er det et økende behov for slik kraftkapasitet, når atom- og kullkraftanlegg stenges ned gjennom det neste tiåret. Vind- og solenergi er avhengig av værforholdene, og lagring av energi fra disse kildene er ikke tilgjengelig i tilstrekkelig grad ennå. En fleksibel bruk av gasskraftverk vil være en sikkerhet i overgangen til 100 prosent ren energi.

Vår produksjon er i samsvar med EUs kvotehandelssystem og FN-initiativet Climate Neutral Now, og utslippene blir fullstendig kompensert gjennom europeiske utslippsgodtgjørelser (EUA).

 

Gasskraftverket Herdecke
Gasskraftverket Herdecke. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 50 %
Mark-E 50 %

Utforsk virksomheten vår i Tyskland