Herdecke gasskraftverk

Tyskland / Gasskraft / Kraftverk

Herdecke gasskraftverk ligger i Herdecke i nærheten av Dortmund i Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

  • 2007
    Første driftsår
  • 417 MW
    Installert effekt
  • 511,9 GWh
    Årlig produksjon

Gasskraftverket kom i drift høsten 2007 og har en effekt på 400 MW.

Mark-E drifter kraftverket, som er eid 50/50 av Statkraft og Mark-E. Energi omdannes effektivt til elektrisitet ved et kombinert gass- og dampturbinanlegg. Gjennom forbrenning av naturgass og bruk av trykkluft bygges et trykk opp som driver en turbin som produserer kraft. Senere i prosessen genererer dampturbiner enda mer energi ved å gjøre nytte av den gjenværende varmen og dampen. Sammenlignet med kull slipper gasskraftproduksjon ut mellom 50 og 70 prosent mindre CO2.

I europeiske markeder er det et økende behov for slik kraftkapasitet, når atom- og kullkraftanlegg stenges ned gjennom det neste tiåret. Vind- og solenergi er avhengig av værforholdene, og lagring av energi fra disse kildene er ikke tilgjengelig i tilstrekkelig grad ennå. En fleksibel bruk av gasskraftverk vil være en sikkerhet i overgangen til 100 prosent ren energi.

Vår produksjon er i samsvar med EUs kvotehandelssystem og FN-initiativet Climate Neutral Now, og utslippene blir fullstendig kompensert gjennom europeiske utslippsgodtgjørelser (EUA).

 

Gasskraftverket Herdecke
Gasskraftverket Herdecke. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 50 %
Mark-E 50 %

Utforsk virksomheten vår i Tyskland