Drakenburg vannkraftverk

Tyskland / Vannkraft / Kraftverk

Elvekraftverket Drakenburg i Niedersachsen i Tyskland ligger ved elven Weser.

  • 1956
    Første driftsår
  • 5 MW
    Installert effekt
  • 26,5 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket ble satt i drift i 1956 og har en effekt på 5 MW med tre Kaplan-turbiner. Statkraft overtok anlegget fra E.ON i begynnelsen av 2009.

Et elvekraftverk bruker strømninger i vannet til å generere energi. Trykket som oppstår når vannet passerer naturlige eller kunstig skapte høydeforskjeller, setter et turbinhjul i drift, og en generator produserer strøm.

Det sentrale kontrollrommet for overvåking av elvekraftverkene i elvene Weser, Werra, Fulda og Eder befinner seg i pumpekraftverket Erzhausen.

 

Drakenburg elvekraftverk
Drakenburg elvekraftverk. (Foto: Oliver Tjaden)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Tyskland