Knapsack I og II gasskraftverk

Tyskland / Gasskraft / Kraftverk

Gasskraftverkene Knapsack ligger i Hürth-Knapsack utenfor Köln i Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

 • 2007
  Første driftsår
 • 1 230 MW
  Installert effekt
 • 3 943 GWh
  Årlig produksjon

Knapsack I er det første av to gasskraftverk som er bygget av Statkraft i Tyskland. Anlegget kom i drift høsten 2007. I 2013 ble Knapsack II satt i drift etter bare to års byggetid.

Knapsack I

To gassturbiner og en dampturbin gir en samlet installert effekt på rundt 800 MW.

Knapsack II

En gassturbin og en dampturbin gir en samlet installert effekt på 430 MW.

 

Anlegget kan årlig forsyne 500 000 tyske husstander med strøm.

Både Knapsack I og Knapsack II har en energieffektivitet på om lag 60 prosent.

Gassfyrte kraftverk er en av få typer kraftverk som kan levere spisslast, de kan på få minutter oppnå topp ytelse om nødvendig. Hvis værforholdene ikke er gunstige for fornybar kraft, og det er fare for kraftmangel, trengs det slike fleksible løsninger i stedet for bruk av kullkraft- eller atomkraftverk. Gjennom overgangen til 100 prosent fornybar energi kan gasskraft balansere fornybare løsninger når eller på steder der vannkraft eller oppkobling til annen fornybar kraft ikke er tilgjengelig.

Vår produksjon er i samsvar med EUs kvotehandelssystem og FN-initiativet Climate Neutral Now, og utslippene blir fullstendig kompensert gjennom europeiske utslippsgodtgjørelser (EUA).

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • gasskraftverk
  Tyskland
  Oliver Tjaden

  Knapsack II gasskraftverk

 • Gassturbin
  Tyskland
  Oliver Tjaden

  Gassturbin ved Knapsack II gasskraftverk

 • gasskraftverk
  Tyskland
  Statkraft

  Knapsack I gasskraftverk

Utforsk virksomheten vår i Tyskland