Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Knapsack I og II gasskraftverk

Tyskland / Gasskraft / Kraftverk

Gasskraftverkene Knapsack ligger i Hürth-Knapsack utenfor Köln i Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

 • 2007
  Første driftsår
 • 1 230 MW
  Installert effekt
 • 3 943 GWh
  Årlig produksjon

Knapsack I er det første av to gasskraftverk som er bygget av Statkraft i Tyskland. Anlegget kom i drift høsten 2007. I 2013 ble Knapsack II satt i drift etter bare to års byggetid.

Knapsack I

To gassturbiner og en dampturbin gir en samlet installert effekt på rundt 800 MW.

Knapsack II

En gassturbin og en dampturbin gir en samlet installert effekt på 430 MW.

 

Anlegget kan årlig forsyne 500 000 tyske husstander med strøm.

Både Knapsack I og Knapsack II har en energieffektivitet på om lag 60 prosent.

Gassfyrte kraftverk er en av få typer kraftverk som kan levere spisslast, de kan på få minutter oppnå topp ytelse om nødvendig. Hvis værforholdene ikke er gunstige for fornybar kraft, og det er fare for kraftmangel, trengs det slike fleksible løsninger i stedet for bruk av kullkraft- eller atomkraftverk. Gjennom overgangen til 100 prosent fornybar energi kan gasskraft balansere fornybare løsninger når eller på steder der vannkraft eller oppkobling til annen fornybar kraft ikke er tilgjengelig.

Vår produksjon er i samsvar med EUs kvotehandelssystem og FN-initiativet Climate Neutral Now, og utslippene blir fullstendig kompensert gjennom europeiske utslippsgodtgjørelser (EUA).

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • gasskraftverk
  Tyskland
  Oliver Tjaden

  Knapsack II gasskraftverk

 • Gassturbin
  Tyskland
  Oliver Tjaden

  Gassturbin ved Knapsack II gasskraftverk

 • gasskraftverk
  Tyskland
  Statkraft

  Knapsack I gasskraftverk

Utforsk virksomheten vår i Tyskland