Landesbergen gasskraftverk

Tyskland / Gasskraft / Kraftverk

Gasskraftverket Landesbergen ligger i Landesbergen i Niedersachsen i Tyskland.

  • 1972
    Første driftsår
  • 510 MW
    Installert effekt
  • 2,4 GWh
    Årlig produksjon

I 1962 var Landesbergen det første større naturgasskraftverket i Tyskland. Det senere kombikraftverket kom i drift i 1973 og har en effekt på rundt 510 MW.

Statkraft overtok gasskraftverket fra E.ON Energie på begynnelsen av 2009.

For å oppnå en høyere effektivitet driftes anlegget med en kombinasjon av gass- og dampturbiner. Avgasser fra gassforbrenningen, kombinert med trykkluft, driver gassturbinen. Overskuddsvarmen på rundt 420 grader i avgassene fra gassturbinen brukes til å produsere damp, som driver en dampturbin.

På denne måten utnyttes to kraftkilder til å produsere elektrisitet. Kombianlegget har en netto effektivitet på 43 prosent.

Gassfyrte kraftverk er en av få typer kraftverk som kan levere spisslast, de kan på få minutter oppnå topp ytelse om nødvendig. Hvis værforholdene ikke er gunstige for fornybar kraft, og det er fare for kraftmangel, trengs det slike fleksible løsninger i stedet for bruk av kullkraft- eller atomkraftverk. Gjennom overgangen til 100 prosent fornybar energi kan gasskraft balansere fornybare løsninger når eller på steder der vannkraft eller oppkobling til annen fornybar kraft ikke er tilgjengelig.

Vår produksjon er i samsvar med EUs kvotehandelssystem og FN-initiativet Climate Neutral Now, og utslippene blir fullstendig kompensert gjennom europeiske utslippsgodtgjørelser (EUA).

 

Landesbergen gasskraftverk
Landesbergen gasskraftverk. (Foto: Oliver Tjaden)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Tyskland