Emden varmekraftverk

Tyskland / Biokraft / Kraftverk

Det biomassefyrte varmekraftverket Emden ligger i havnebyen Emden i Niedersachsen i Tyskland.

 • 2004
  Første driftsår
 • 20 MW
  Installert effekt
 • 130,4 GWh
  Årlig produksjon

Varmekraftverket ligger i tilknytning til gasskraftverket i Emden og produserer damp og kraft ved å forbrenne gammelt trevirke. En dampturbin driver en generator med effekt på 20 MW.

Anlegget produserer fornybar elektrisitet til om lag 40 000 tyske husstander årlig.

I tillegg sendes 30 MW fjernvarme fra kraftverket til Volkswagen-fabrikken i Emden gjennom en 2,5 kilometer lang rørledning. Dette øker effektiviteten til anlegget til en brennstoffutnyttelse på om lag 65 prosent.

Kraftproduksjon fra flis og gammelt trevirke regnes som CO2-nøytral. CO2 lagret i treverket under fotosyntesen frigjøres ved forbrenningen. Utslippene blir renset og strengt kontrollert.

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Biomassekraftverk
  Tyskland
  Oliver Tjaden

  Biomassekraftverket Emden fotografert om kvelden

 • Silo
  Tyskland
  Oliver Tjaden

  Silo ved Emden biomasskraftanlegg

 • Fjernvarmerør
  Tyskland
  Oliver Tjaden

  Fjernvarmerør er koblet opp mot den nærliggende Volkswagen-fabrikken

Utforsk virksomheten vår i Tyskland