Erzhausen vannkraftverk

Tyskland / Vannkraft / Kraftverk

Erzhausen pumpekraftverk ligger ved tettstedet Erzhausen mellom Hannover og Göttingen i Niedersachsen i Tyskland.

 • 1964
  Første driftsår
 • 220 MW
  Installert effekt
 • 199,1 GWh
  Årlig produksjon

Pumpekraftverket kom i drift i 1964 etter en byggeperiode på ti år i regi av PreussenElektra, senere kalt E.ON, og ble modernisert i 1998. Statkraft overtok anlegget i begynnelsen av 2009.

Erzhausen har en installert effekt på 220 MW. Den årlige kraftproduksjonen er variabel og avhenger av kraftetterspørselen.

Pumpekraftverket drives med fire Francis Spiral-turbiner og brukes hovedsakelig til å dekke topper i etterspørselen og balansere kraftfrekvensen. I løpet av 59 sekunder kan kraftverket operere med full kapasitet, og på bare 90 sekunder kan det gå fra å produsere vannkraft til å pumpe vann tilbake i reservoaret.

Erzhausen er prekvalifisert for å levere sekundær- og tertiærreserve.

I tillegg kan anlegget brukes til såkalt "black start", en prosedyre for rask gjenoppretting av el-forsyningen ved utfall av en kraftstasjon eller strømbrudd i nettet.

Det sentrale kontrollrommet for overvåking av Statkrafts elvekraftverk langs Weser, Werra, Fulda, Hunte og Eder befinner seg i pumpekraftverket Erzhausen.

Selskap Eierland
Statkraft 100 %
 • Pumpekraftverk
  Tyskland
  Thomas Prall

  Pumpekraftverket Erzhausen

 • Vannreservoar
  Tyskland
  Thomas Prall

  Vannreservoaret ved Erzhausen pumpekraftverk

 • Rørledning
  Tyskland
  Oliver Tjaden

  Rørledning ved Erzhausen pumpekraftverk

Utforsk virksomheten vår i Tyskland