Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Erzhausen vannkraftverk

Tyskland / Vannkraft / Kraftverk

Erzhausen pumpekraftverk ligger ved tettstedet Erzhausen mellom Hannover og Göttingen i Niedersachsen i Tyskland.

 • 1964
  Første driftsår
 • 220 MW
  Installert effekt
 • 199,1 GWh
  Årlig produksjon

Pumpekraftverket kom i drift i 1964 etter en byggeperiode på ti år i regi av PreussenElektra, senere kalt E.ON, og ble modernisert i 1998. Statkraft overtok anlegget i begynnelsen av 2009.

Erzhausen har en installert effekt på 220 MW. Den årlige kraftproduksjonen er variabel og avhenger av kraftetterspørselen.

Pumpekraftverket drives med fire Francis Spiral-turbiner og brukes hovedsakelig til å dekke topper i etterspørselen og balansere kraftfrekvensen. I løpet av 59 sekunder kan kraftverket operere med full kapasitet, og på bare 90 sekunder kan det gå fra å produsere vannkraft til å pumpe vann tilbake i reservoaret.

Erzhausen er prekvalifisert for å levere sekundær- og tertiærreserve.

I tillegg kan anlegget brukes til såkalt "black start", en prosedyre for rask gjenoppretting av el-forsyningen ved utfall av en kraftstasjon eller strømbrudd i nettet.

Selskap Eierland
Statkraft 100 %
 • Pumpekraftverk
  Tyskland
  Thomas Prall

  Pumpekraftverket Erzhausen

 • Vannreservoar
  Tyskland
  Thomas Prall

  Vannreservoaret ved Erzhausen pumpekraftverk

 • Rørledning
  Tyskland
  Oliver Tjaden

  Rørledning ved Erzhausen pumpekraftverk

Utforsk virksomheten vår i Tyskland