Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Virtuelt kraftverk: Europas største kraftverk leverer 100 prosent fornybar energi

Det er robust i forhold til værsvingninger, det består av 1 400 uavhengige kraftprodusenter og har en kapasitet på mer enn 10 000 MW. Hva vi snakker om? Europas første og største virtuelle kraftverk.

Når fornybar energi skal temmes i stor skala og selges på energimarkedet, dukker en rekke utfordringer opp. Skiftende vær forårsaker store svingninger i tilgangen på sol- og vindkraft. Det gjør integreringen i energimarkedet krevende, ettersom markedet trenger en forutsigbar vare som kan tilbys i stor skala avhengig av etterspørsel.

Som kraftprodusent er man utsatt for ulike typer risiko – både når det gjelder produksjon, markedsregulering og pris. Hvordan skal du håndtere dette, særlig hvis du er en liten produsent?

Løsningen er et virtuelt kraftverk. Men hvordan virker det?

Desentralisert produksjon

La oss ta Statkrafts virtuelle kraftverk i Tyskland som eksempel.

– Land- og havbasert vindkraft, sol-, bio- og vannkraft genereres av en rekke produsenter spredd over hele landet. Det virtuelle kraftverket knytter disse småprodusentene sammen, forklarer Andreas Bader, direktør i enheten Sales & New Products i Statkrafts forretningsområde Marked og IT.

Illustrasjon av virtuelt kraftverk

– Slik kan vi selge energien som om vi var én stor, pålitelig kraftleverandør ved å utnytte fleksibiliteten fornybarprodusentene representerer til sammen. Samtidig slipper produsentene å selge kraften selv, med den risikoen som er knyttet til svingningene mellom tilbud og etterspørsel.

Å forstå været er essensielt når man handler med fornybar energi.

– Er det noe vi alle vet fra hverdagslivet, så er det at værmeldingen ikke alltid er til å stole på. Selv fem minutter før du skal selge produksjonen fra vindparken din, vet du ikke eksakt hvor mye du kommer til å produsere, sier Bader.

– Du må lage gode prognoser og selge produksjonen for best mulig pris. Det kortsiktige markedet er ekstremt omskiftelig.

Pionerer

Statkraft startet utviklingen av det aller første virtuelle kraftverket i 2012 i Tyskland sammen med Energy Meteo Systems. Siden har innovasjonen spredd seg, og i dag finnes det trolig mer enn 50 løsninger for virtuelle kraftverk.

– Den teknologiske utviklingen har vært rivende siden vi startet opp, og løsningen er stadig forbedret. Flere og flere produsenter ønsker å knytte seg til løsningen vår, sier Bader.

I dag er mer enn 1 300 vindkraftverk, 100 solparker og noen titall bio- og vannkraftverk tilknyttet det virtuelle kraftverket. Kraftverket har en kapasitet på mer enn 10 000 megawatt. Det tilsvarer omtrent det samme som ti atomreaktorer og er mer enn dobbelt så mye som det Tysklands største kraftverk, kullkraftverket Neurath, produserer.

Vndturbin ved gård
(Foto: Shutterstock)

Energiprognoser

Ettersom været varierer, er det usikkerhet knyttet til salg av de fleste former for fornybar energi.

– Vi kombinerer en rekke værvarsler fra ledende metrologiske institusjoner som koples opp mot en statistisk modell. Også varsler av ekstremvær og virkninger av været inngår i systemet. For å forstå været og kraftmarkedene bearbeider vår digitale plattform mer enn 50 000 relevante datapunkter per minutt, sier Bader.

Det virtuelle kraftverket er en del av Statkrafts digitale satsing og opereres fra selskapets kontrollsenter i Düsseldorf.

– Våre eksperter bygger smarte algoritmer som automatisk selger produksjonen fra de fornybare kraftprodusentene så optimalt som mulig ved å utnytte fleksibiliteten i systemet. Vårt mål er å minimere risikoen og maksimere inntjeningen for produsentene, sier Bader.

– Det virtuelle kraftverket kan fjernstyre hver enkel produsent i nettverket. Hvis prisene for eksempel utvikler seg negativt, kan vi senke produksjonen, forklarer han.

– Slik kan det virtuelle kraftverket balansere produksjonen i virtuell sanntid. Produksjonen fra de uavhengige produsentene blir justert etter etterspørselen i markedet. Det begrenser muligheten for nasjonal overskuddsproduksjon og negative priser.

Fleksible forbrukere

Målet er at industrielle konsumenter og desentraliserte lagringsløsninger skal integreres i det virtuelle kraftverket.

Slik vil det virtuelle kraftverket kunne kombinere sol- og vindenergi med desentraliserte og fleksible små og store kunder, og bidra til en ren og grønn fremtid.

Finn mer informasjon i denne informative videoen:

Fakta om det virtuelle kraftverket

  • Statkrafts virtuelle kraftverk i Tyskland var det aller første av sitt slag, og er i dag det største i Europa.
  • Kraftverket betjener om lag 1300 vindfarmer, nesten 100 solenergiprodusenter og 12 biomassekraftverk.
  • Det virtuelle kraftverket har en kapasitet på mer enn 10.000 MW. Det tilsvarer 10 kjernekraftreaktorer.
  • Statkraft utvikler for tiden virtuelle kraftverk i Storbritannia, Frankrike og i Tyrkia.

Del denne artikkelen