Statkraft Tofte AS

Norge / Andre aktiviteter / Andre aktiviteter

Statkraft Tofte skaper verdier fra skog og fjord, med en ansvarlig tilnærming til natur og mennesker.

I 2015 kjøpte Statkraft industritomten på Tofte i nye Asker kommune av den svenske skogbruksgiganten Södra. Tomten har en lang historie med celluloseproduksjon.

I dag satses det på ny virksomhet, med både biomasseaktivitet, oppbygging av testanlegg for biodrivstoffproduksjon og etablering av en næringspark i vekst.

Vi jobber for å sikre at aktiviteten vi planlegger på Tofte skal komme innbyggerne til gode gjennom økt verdiskapning og positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
Industritomten på Tofte
Tofte
Statkraft

Industritomten på Tofte

Nøkkeltall

 • Statkraft Tofte AS ble etablert i 2015
 • Biomasseaktivitet, testanlegg for biodrivstoffproduksjon og utvikling av næringspark
 • Fokus på grønn næringsutvikling og positive ringvirkninger i lokalsamfunnet


Aktiviteter på Tofte

Tofte næringspark

 • Industritomten på Tofte
  Tofte
  Statkraft

  Industritomten på Tofte

 • Industritomten på Tofte
  Tofte
  Statkraft

  Industritomten på Tofte

 • Industritomten på Tofte
  Tofte
  Statkraft

  Industritomten på Tofte

Utforsk virksomheten vår i Norge