Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
  • 1980
    Første driftsår
  • 4 MW
    Installert effekt
  • 17,4 GWh
    Årlig produksjon

Elvekraftverket kom i drift i 1980 og har en effekt på 4 MW.

Statkraft overtok kraftverket fra E.ON på begynnelsen av 2009.

Wahnhausen-anlegget har en Kaplan-turbin og driftes fra elvekraftverket Werrawerk.

Statkraft ønsker å verne om det biologiske mangfoldet og har etablert en skånsom turbindrift som tar hensyn til ålens vandringer i elven. Vi overvåker ålen med spesielle enheter (migromater) og bytter til fiskevennlig driftsmodus så snart ål begynner å migrere mot havet.

Det sentrale kontrollrommet for overvåking av Statkrafts elvekraftverk langs Weser, Werra, Fulda, Hunte og Eder befinner seg i pumpekraftverket Erzhausen.

 

Wahnhausen vannkraftverk
Wahnhausen vannkraftverk. (Foto: Oliver Tjaden)
Wahnhausen vannkraftverk
Wahnhausen vannkraftverk. (Foto: Oliver Tjaden)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Tyskland