Wahnhausen vannkraftverk

Tyskland / Vannkraft / Kraftverk

Wahnhausen kraftverk ligger ved elven Fulda i Wahnhausen i Hessen i Tyskland.

  • 1980
    Første driftsår
  • 4 MW
    Installert effekt
  • 17,4 GWh
    Årlig produksjon

Elvekraftverket kom i drift i 1980 og har en effekt på 4 MW.

Statkraft overtok kraftverket fra E.ON på begynnelsen av 2009.

Wahnhausen-anlegget har en Kaplan-turbin og driftes fra elvekraftverket Werrawerk.

Statkraft ønsker å verne om det biologiske mangfoldet og har etablert en skånsom turbindrift som tar hensyn til ålens vandringer i elven. Vi overvåker ålen med spesielle enheter (migromater) og bytter til fiskevennlig driftsmodus så snart ål begynner å migrere mot havet.

Det sentrale kontrollrommet for overvåking av Statkrafts elvekraftverk langs Weser, Werra, Fulda, Hunte og Eder befinner seg i pumpekraftverket Erzhausen.

 

Wahnhausen vannkraftverk
Wahnhausen vannkraftverk. (Foto: Oliver Tjaden)
Wahnhausen vannkraftverk
Wahnhausen vannkraftverk. (Foto: Oliver Tjaden)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Tyskland