Langwedel vannkraftverk

Tyskland / Vannkraft / Kraftverk

Langwedel kraftverk ligger langs elven Weser i distriktet Verden i Niedersachsen i Tyskland.

 • 1958
  Første driftsår
 • 7 MW
  Installert effekt
 • 44,8 GWh
  Årlig produksjon

Statkraft overtok elvekraftverket i Langwedel fra E.ON i 2009. Anlegget kom i drift i 1958 og har en effekt på 7,2 MW.

Langwedel-anlegget har fire Kaplan-turbiner.

Statkraft ønsker å verne om det biologiske mangfoldet og har etablert en skånsom turbindrift som tar hensyn til ålens vandringer i elven. Vi overvåker ålen med spesielle enheter (migromater) og bytter til fiskevennlig driftsmodus så snart ål begynner å migrere mot havet.

Det sentrale kontrollrommet for overvåking av Statkrafts elvekraftverk langs Weser, Werra, Fulda, Hunte og Eder befinner seg i pumpekraftverket Erzhausen.

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • vannkraftverk
  Tyskland
  Walter Schwarz

  Langwedel vannkraftverk

 • vannkraftverk
  Tyskland
  Oliver Tjaden

  Langwedel vannkraftverk

 • vannkraftverk
  Tyskland
  Oliver Tjaden

  Langwedel vannkraftverk

Utforsk virksomheten vår i Tyskland