Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Partnerskap

For å lykkes med å levere mer fornybar kraft til mennesker over hele verden må vi samarbeide med eksperter både innenfor og utenfor vår bransje. Vi samarbeider med partnere for å lære av hverandre, for å drive frem innovasjon og for bedre å forstå risikoene og mulighetene som er knyttet til vår virksomhet.

Meningsfylt samarbeid

Vi inngår partnerskap basert på felles engasjement, utfyllende kompetanseområder og felles verdier. Vi etablerer og pleier partnerskap som er tydelig knyttet til vår kjernevirksomhet, slik at vi kan møte våre utfordringer på en så god måte som mulig.

Våre viktigste partnerskap er med følgende organisasjoner:

Fridykking i fjellvann
Foto: Bjørn Barlaup

WWF Norge

Samarbeidet med WWF Norge gir oss et kritisk blikk på hvordan vi påvirker miljøet, og hvordan vi håndterer dette. Begge parter har en visjon om å styrke rollen til fornybar kraft i utviklingen mot et lavkarbon-samfunn, og partnerskapet er særlig verdifullt for å synliggjøre og håndtere dilemmaer vi kan stå overfor i vår virksomhet.

Les mer om WWF Norge

Opens in new tab or window
Mann i rød vest
Foto: Norges Røde Kors

Norges Røde Kors

Vi samarbeider med Norges Røde Kors for å støtte humanitære initiativer i det norske samfunnet. I tider med økt friluftsliv, mer ekstremvær og risiko for skade på infrastruktur omfatter vårt partnerskap opplæring, utstyr, frivillige mannskaper og kompetanseutveksling for å styrke lete- og redningsarbeid. Lokal tilstedeværelse og lokalt samarbeid har vist seg å være verdifullt for alle involverte parter.

Les mer om Norges Røde Kors

Opens in new tab or window

Relatert innhold