Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
 • 1936
  Første driftsår
 • 48 MW
  Installert effekt
 • 239,6 GWh
  Årlig produksjon

Malpaso kraftverk gjør nytte av vann fra Mantaro-elven til å produsere elektrisk kraft. Med sin nærhet til vannmagasinet Malpaso, der vannet fra Mantaro-elven blir lagret, har kraftverket mulighet for raskt å regulere produksjonen etter etterspørselen.

Kraftverket blir fjernstyrt fra operasjonsenteret til Statkraft Peru i Lima.

Malpaso vannkraftverk har vært I drift siden 1937. Årsproduksjonen er om lag 240 GWh, nok til å forsyne rundt 167 000 husstander med strøm.

Statkraft Peru har etablert et samfunnsansvarsprogram som omfatter oppbygging av utdanningskapasitet og kompetanse ved skolene i nærområdet til Malpaso vannkraftverk. I samarbeid med myndighetene gjennomføres kampanjer rundt vannrelaterte spørsmål og med sikte på å styrke kvaliteten på utdanning og helse, samt andre forhold. Miljøkontroller er også på plass gjennom et miljøovervåkingsprogram, inkludert forsvarlig håndtering av fast avfall.

 

Malpaso vannkraftverk
Malpaso vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • vannkraftverk
  Peru
  Statkraft

  Malpaso vannkraftverk

 • vannkraftverk
  Peru
  Statkraft

  Malpaso vannkraftverk

 • vannkraftverk
  Peru
  Statkraft

  Malpaso vannkraftverk

Utforsk virksomheten vår i Peru