• 1936
  Første driftsår
 • 48 MW
  Installert effekt
 • 239,6 GWh
  Årlig produksjon

Malpaso kraftverk gjør nytte av vann fra Mantaro-elven til å produsere elektrisk kraft. Med sin nærhet til vannmagasinet Malpaso, der vannet fra Mantaro-elven blir lagret, har kraftverket mulighet for raskt å regulere produksjonen etter etterspørselen.

Kraftverket blir fjernstyrt fra operasjonsenteret til Statkraft Peru i Lima.

Malpaso vannkraftverk har vært I drift siden 1937. Årsproduksjonen er om lag 240 GWh, nok til å forsyne rundt 167 000 husstander med strøm.

Statkraft Peru har etablert et samfunnsansvarsprogram som omfatter oppbygging av utdanningskapasitet og kompetanse ved skolene i nærområdet til Malpaso vannkraftverk. I samarbeid med myndighetene gjennomføres kampanjer rundt vannrelaterte spørsmål og med sikte på å styrke kvaliteten på utdanning og helse, samt andre forhold. Miljøkontroller er også på plass gjennom et miljøovervåkingsprogram, inkludert forsvarlig håndtering av fast avfall.

 

Malpaso vannkraftverk
Malpaso vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • vannkraftverk
  Peru
  Statkraft

  Malpaso vannkraftverk

 • vannkraftverk
  Peru
  Statkraft

  Malpaso vannkraftverk

 • vannkraftverk
  Peru
  Statkraft

  Malpaso vannkraftverk

Utforsk virksomheten vår i Peru