Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
 • 1935
  Første driftsår
 • 5 MW
  Installert effekt
 • 33,9 GWh
  Årlig produksjon

Produksjonsenteret ved Arcata omfatter kraftverkene Misapuquio (3,68 MW), San Antonio (0,62 MW), San Ignacio (0,52 MW) og Huayllacho (0,29 MW). De tre siste drives i sammenheng.

Årlig kraftproduksjon i Arcata-anlegget er om lag 34 GWh, nok til å forsyne rundt 21 500 husstander med strøm.

Statkraft Peru har etablert et eget sosialprogram for å styrke sameksistensen med lokalsamfunnene rundt Arcata-anlegget. Programmet har vært på plass siden vannkraftverket startet opp. Jevnlige miljøkontroller er del av et miljøovervåkingsprogram, inkludert forsvarlig håndtering av fast avfall.

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • vannkraftanlegg
  Peru
  Statkraft

  Arcata vannkraftanlegg

 • vannkraftanlegg
  Peru
  Statkraft

  Arcata vannkraftanlegg

 • vannkraftanlegg
  Peru
  Statkraft

  Arcata vannkraftanlegg

 • vannkraftanlegg
  Peru
  Statkraft

  Arcata vannkraftanlegg

Utforsk virksomheten vår i Peru