• 1935
  Første driftsår
 • 5 MW
  Installert effekt
 • 33,9 GWh
  Årlig produksjon

Produksjonsenteret ved Arcata omfatter kraftverkene Misapuquio (3,68 MW), San Antonio (0,62 MW), San Ignacio (0,52 MW) og Huayllacho (0,29 MW). De tre siste drives i sammenheng.

Årlig kraftproduksjon i Arcata-anlegget er om lag 34 GWh, nok til å forsyne rundt 21 500 husstander med strøm.

Statkraft Peru har etablert et eget sosialprogram for å styrke sameksistensen med lokalsamfunnene rundt Arcata-anlegget. Programmet har vært på plass siden vannkraftverket startet opp. Jevnlige miljøkontroller er del av et miljøovervåkingsprogram, inkludert forsvarlig håndtering av fast avfall.

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • vannkraftanlegg
  Peru
  Statkraft

  Arcata vannkraftanlegg

 • vannkraftanlegg
  Peru
  Statkraft

  Arcata vannkraftanlegg

 • vannkraftanlegg
  Peru
  Statkraft

  Arcata vannkraftanlegg

 • vannkraftanlegg
  Peru
  Statkraft

  Arcata vannkraftanlegg

Utforsk virksomheten vår i Peru