• 1965
    Første driftsår
  • 5 MW
    Installert effekt
  • 21,1 GWh
    Årlig produksjon

Pariac vannkraftanlegget består av tre kraftverk med samlet effekt på 4,9 MW. Strømproduksjonen blir ført inn i hovednettet. De tre verkene opererer i sammenheng og tar vann fra elven Pariac.

fjell
Isbre ved Pariac vannkraftverk. (Foto: Statkraft)

Kraftverkene er HHP2 (0,8 MW), HPP3 (1,2 MW) and HPP4 (2,9 MW). 

Årsproduksjonen ved Pariac-anlegget er om lag 21 GWh, nok til å forsyne om lag 17 200 husstander med strøm.

Statkraft har iverksatt bærekraftsprosjekter som tar sikte på å forbedre livskvaliteten til lokale landsbyboere i områdene rundt Pariac vannkraftverk. Utviklingsprosjektene omfatter forbedring av vedlikeholdet av lokale veier og gjenvinningsprogrammer.

 

Pariac vannkraftverk
Pariac vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Pariac vannkraftverk
Pariac vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Peru