Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
  • 1965
    Første driftsår
  • 5 MW
    Installert effekt
  • 21,1 GWh
    Årlig produksjon

Pariac vannkraftanlegget består av tre kraftverk med samlet effekt på 4,9 MW. Strømproduksjonen blir ført inn i hovednettet. De tre verkene opererer i sammenheng og tar vann fra elven Pariac.

fjell
Isbre ved Pariac vannkraftverk. (Foto: Statkraft)

Kraftverkene er HHP2 (0,8 MW), HPP3 (1,2 MW) and HPP4 (2,9 MW). 

Årsproduksjonen ved Pariac-anlegget er om lag 21 GWh, nok til å forsyne om lag 17 200 husstander med strøm.

Statkraft har iverksatt bærekraftsprosjekter som tar sikte på å forbedre livskvaliteten til lokale landsbyboere i områdene rundt Pariac vannkraftverk. Utviklingsprosjektene omfatter forbedring av vedlikeholdet av lokale veier og gjenvinningsprogrammer.

 

Pariac vannkraftverk
Pariac vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Pariac vannkraftverk
Pariac vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Peru