Gallito Ciego vannkraftverk

Peru / Vannkraft / Kraftverk

Gallito Ciego vannkraftverk ligger 125 kilometer vest for byen Cajamarca. Anlegget ligger ved foten av Gallito Ciego-dammen, som hovedsakelig brukes til vanningsaktiviteter i jordbruksområdet i Jequetepeque-dalen. Dammen eies ikke av Statkraft Peru, den administreres av myndighetene.

 • 1997
  Første driftsår
 • 38 MW
  Installert effekt
 • 134,3 GWh
  Årlig produksjon

Vannkraftverket Gallito Ciego blir fjernstyrt fra et operasjonssenter I Lima.

Et mottaksreservoar nedstrøms for kraftverket regulerer vannstrømmen som skal ledes tilbake til elven, slik at vanntilførselen kan planlegges og tilpasses etterspørselen fra landbruksaktiviteter i Jequetepeque-dalen.

Gallito Ciego vannkraftverk har vært i drift siden 1997. Årsproduksjonen er om lag 135 GWh, nok til å forsyne om lag 103 000 husstander med strøm.

Statkraft Peru har etablert et samfunnsansvarsprogram som omfatter oppbygging av utdanningskapasitet og kompetanse ved skolene i nærområdet til Gallito Ciego vannkraftverk. Miljøkontroller er også på plass gjennom et miljøovervåkingsprogram, inkludert forsvarlig håndtering av fast avfall.

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • vannkraftverk
  Peru
  Statkraft

  Gallito Ciego vannkraftverk

 • vannkraftverk
  Peru
  Monica Carrera

  Fra Gallito Ciego vannkraftverk

 • vannkraftverk
  Peru
  Statkraft

  Gallito Ciego vannkraftverk

Utforsk virksomheten vår i Peru