• 1928
    Første driftsår
  • 10 MW
    Installert effekt
  • 44 GWh
    Årlig produksjon

Vannet som nyttes av Pachachaca-verket, kommer fra Pomacocha-magasinet, som demmer opp vann i flomsesongen og ellers fanger opp tilsig fra høyereliggende områder som Huallacocha Alta og innsjøene i Huallacocha Baja. Vannet blir deretter kanalisert til magasinet Taza Nueva. Kraftverket får også vann i rørgate fra Taza Vieja-magasinet, slik at det er tre magasiner som gir vann til de tre aggregatene i Pachachaca.

Pachachaca vannkraftverk har vært I drift siden 1917. Årsproduksjonen er om lag 44 GWh, nok til å forsyne om lag 30 800 husstander med strøm..

Statkraft Peru har etablert et samfunnsansvarsprogram som omfatter oppbygging av utdanningskapasitet og kompetanse ved skolene i nærområdet til Pachachaca vannkraftverk. I samarbeid med myndighetene gjennomføres kampanjer rundt vannrelaterte spørsmål og med sikte på å styrke kvaliteten på utdanning og helse, samt andre forhold. Miljøkontroller er også på plass gjennom et miljøovervåkingsprogram, inkludert forsvarlig håndtering av fast avfall.

 

Pachachaca vannkraftverk
Pachachaca vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Pachachaca vannkraftverk
Pachachaca vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Peru