Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
  • 1928
    Første driftsår
  • 10 MW
    Installert effekt
  • 44 GWh
    Årlig produksjon

Vannet som nyttes av Pachachaca-verket, kommer fra Pomacocha-magasinet, som demmer opp vann i flomsesongen og ellers fanger opp tilsig fra høyereliggende områder som Huallacocha Alta og innsjøene i Huallacocha Baja. Vannet blir deretter kanalisert til magasinet Taza Nueva. Kraftverket får også vann i rørgate fra Taza Vieja-magasinet, slik at det er tre magasiner som gir vann til de tre aggregatene i Pachachaca.

Pachachaca vannkraftverk har vært I drift siden 1917. Årsproduksjonen er om lag 44 GWh, nok til å forsyne om lag 30 800 husstander med strøm..

Statkraft Peru har etablert et samfunnsansvarsprogram som omfatter oppbygging av utdanningskapasitet og kompetanse ved skolene i nærområdet til Pachachaca vannkraftverk. I samarbeid med myndighetene gjennomføres kampanjer rundt vannrelaterte spørsmål og med sikte på å styrke kvaliteten på utdanning og helse, samt andre forhold. Miljøkontroller er også på plass gjennom et miljøovervåkingsprogram, inkludert forsvarlig håndtering av fast avfall.

 

Pachachaca vannkraftverk
Pachachaca vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Pachachaca vannkraftverk
Pachachaca vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Peru