• 1957
  Første driftsår
 • 115 MW
  Installert effekt
 • 863,6 GWh
  Årlig produksjon

Yaupi vannkraftverk mottar vann som høyere opp i elven først har passert turbinene til kraftverket Yuncán, eid av selskapet Engie. Vannet blir ført til et ventilkammer ved Yaupi og driver fem aggregater i kraftstasjonen. Yuncan-inntaket og regulerte reservoarer er lokalisert i Pasco-regionen.

Peru_Yaupi 4.jpg
Lokale innbyggere ved Yaupi vannkraftverk. (Foto: Statkraft)

Yaupi vannkraftverk har vært i drift siden 1957. Årsproduksjonen er om lag 864 GWh, nok til å forsyne om lag 558 700 hustander med strøm.

Sammen med landsbyboere og lokale institusjoner har Statkraft Peru gjennomført et prosjekt for å styrke kompetansen innenfor kaffedyrking. Det er også satt i verk tiltak for bedre landbruks-, skogbruks- og utdanningskompetanse. I samarbeid med myndighetene gjennomføres kampanjer rundt vannrelaterte spørsmål og med sikte på å styrke kvaliteten på utdanning og helse, samt andre forhold. Det er også jobbet med prosjekter for å styrke kvinners stilling, samt miljøopplæring. I tillegg er miljøkontroller på plass som del av et miljøovervåkingsprogram, inkludert forsvarlig håndtering av fast avfall.

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • vannkraftverk
  Peru
  Statkraft

  Yaupi vannkraftverk

 • vannkraftverk
  Peru
  Statkraft

  Yaupi vannkraftverk

 • vannkraftverk
  Peru
  Statkraft

  Yaupi vannkraftverk

Utforsk virksomheten vår i Peru