Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
 • 1957
  Første driftsår
 • 115 MW
  Installert effekt
 • 863,6 GWh
  Årlig produksjon

Yaupi vannkraftverk mottar vann som høyere opp i elven først har passert turbinene til kraftverket Yuncán, eid av selskapet Engie. Vannet blir ført til et ventilkammer ved Yaupi og driver fem aggregater i kraftstasjonen. Yuncan-inntaket og regulerte reservoarer er lokalisert i Pasco-regionen.

Peru_Yaupi 4.jpg
Lokale innbyggere ved Yaupi vannkraftverk. (Foto: Statkraft)

Yaupi vannkraftverk har vært i drift siden 1957. Årsproduksjonen er om lag 864 GWh, nok til å forsyne om lag 558 700 hustander med strøm.

Sammen med landsbyboere og lokale institusjoner har Statkraft Peru gjennomført et prosjekt for å styrke kompetansen innenfor kaffedyrking. Det er også satt i verk tiltak for bedre landbruks-, skogbruks- og utdanningskompetanse. I samarbeid med myndighetene gjennomføres kampanjer rundt vannrelaterte spørsmål og med sikte på å styrke kvaliteten på utdanning og helse, samt andre forhold. Det er også jobbet med prosjekter for å styrke kvinners stilling, samt miljøopplæring. I tillegg er miljøkontroller på plass som del av et miljøovervåkingsprogram, inkludert forsvarlig håndtering av fast avfall.

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • vannkraftverk
  Peru
  Statkraft

  Yaupi vannkraftverk

 • vannkraftverk
  Peru
  Statkraft

  Yaupi vannkraftverk

 • vannkraftverk
  Peru
  Statkraft

  Yaupi vannkraftverk

Utforsk virksomheten vår i Peru