Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
 • 2015
  Første driftsår
 • 176 MW
  Installert effekt
 • 823,8 GWh
  Årlig produksjon

Cheves er et elvekraftverk med turbiner som drives av vann fra elvene Huaura og Checras. Inntaket ved Huaura tar vann fra elven og fører det til Checras-dammen der det blir lagret sammen med vann fra Checras-elven før det renner i en tilløpstunnel til kraftverket. Mottaksmagasinet Picunche sørger for å regulere vannet nedstrøms kraftstasjonen og slipper det ut i elven igjen.

Peru_Cheves 5.jpg
Lokal beboer ved Cheves vannkraftverk. (Foto: Statkraft)

Cheves vannkraftverk kom i drift i 2015. Årsproduksjonen er om lag 825 GWh, nok til å forsyne om lag 579 600 husstander med strøm.

I området er det satt i gang irrigasjonsprosjekter for å utnytte vannet på best mulig måte. Aktiviteter er også rettet mot landbruksutvikling. I samarbeid med myndighetene gjennomføres kampanjer rundt vannrelaterte spørsmål og med sikte på å styrke kvaliteten på utdanning og helse, samt andre forhold.

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • vannkraftverk
  Peru
  Statkraft

  Cheves vannkraftverk

 • Dam
  Peru
  Statkraft

  Checras-dammen

 • Mennesker
  Peru
  Statkraft

  Mennesker ved Cheves vannkraftverk

 • Kvinne
  Peru
  Statkraft

  Kvinne ved Cheves vannkraftverk

Utforsk virksomheten vår i Peru