• 2015
  Første driftsår
 • 176 MW
  Installert effekt
 • 823,8 GWh
  Årlig produksjon

Cheves er et elvekraftverk med turbiner som drives av vann fra elvene Huaura og Checras. Inntaket ved Huaura tar vann fra elven og fører det til Checras-dammen der det blir lagret sammen med vann fra Checras-elven før det renner i en tilløpstunnel til kraftverket. Mottaksmagasinet Picunche sørger for å regulere vannet nedstrøms kraftstasjonen og slipper det ut i elven igjen.

Peru_Cheves 5.jpg
Lokal beboer ved Cheves vannkraftverk. (Foto: Statkraft)

Cheves vannkraftverk kom i drift i 2015. Årsproduksjonen er om lag 825 GWh, nok til å forsyne om lag 579 600 husstander med strøm.

I området er det satt i gang irrigasjonsprosjekter for å utnytte vannet på best mulig måte. Aktiviteter er også rettet mot landbruksutvikling. I samarbeid med myndighetene gjennomføres kampanjer rundt vannrelaterte spørsmål og med sikte på å styrke kvaliteten på utdanning og helse, samt andre forhold.

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • vannkraftverk
  Peru
  Statkraft

  Cheves vannkraftverk

 • Dam
  Peru
  Statkraft

  Checras-dammen

 • Mennesker
  Peru
  Statkraft

  Mennesker ved Cheves vannkraftverk

 • Kvinne
  Peru
  Statkraft

  Kvinne ved Cheves vannkraftverk

Utforsk virksomheten vår i Peru