• 1967
  Første driftsår
 • 46 MW
  Installert effekt
 • 299,1 GWh
  Årlig produksjon

Cahua er et elvekraftverk med turbiner i elven Pativilca. Etter automatisering av anlegget i 2014 blir driften fjernstyrt fra et operasjonssenter i Lima.

I 2013-2014 kraftanlegget oppgradert med sikte på å redusere sviktfrekvensen og driftskostnadene. Tilstanden til viktig utstyr ble evaluert med mål å øke effektiviteten.

Årlig kraftproduksjon fra Cahua er omtrent 300 GWh, nok til å forsyne om lag 189 000 husstander med strøm.

Statkraft Peru har iverksatt utviklingsprosjekter for å stimulere til bærekraftig og god landbrukspraksis for fruktproduksjon i området, samt aktiviteter som fokuserer på å bedre lokal utdanningskapasitet. Dessuten samarbeides det med myndighetene om opplæringskampanjer rundt vannrelaterte spørsmål, styrking av kvaliteteten på utdanning og helse, samt andre forhold. Jevnlige miljøkontroller er del av et miljøovervåkingsprogram, inkludert forsvarlig håndtering av fast avfall.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • vannkraftverkt
  Peru
  Statkraft

  Cahua vannkraftverkt

 • vannkraftverkt
  Peru
  Statkraft

  Cahua vannkraftverkt

 • Mennesker
  Peru
  Statkraft

  Cahua vannkraftverk

Utforsk virksomheten vår i Peru