Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
 • 1967
  Første driftsår
 • 46 MW
  Installert effekt
 • 299,1 GWh
  Årlig produksjon

Cahua er et elvekraftverk med turbiner i elven Pativilca. Etter automatisering av anlegget i 2014 blir driften fjernstyrt fra et operasjonssenter i Lima.

I 2013-2014 kraftanlegget oppgradert med sikte på å redusere sviktfrekvensen og driftskostnadene. Tilstanden til viktig utstyr ble evaluert med mål å øke effektiviteten.

Årlig kraftproduksjon fra Cahua er omtrent 300 GWh, nok til å forsyne om lag 189 000 husstander med strøm.

Statkraft Peru har iverksatt utviklingsprosjekter for å stimulere til bærekraftig og god landbrukspraksis for fruktproduksjon i området, samt aktiviteter som fokuserer på å bedre lokal utdanningskapasitet. Dessuten samarbeides det med myndighetene om opplæringskampanjer rundt vannrelaterte spørsmål, styrking av kvaliteteten på utdanning og helse, samt andre forhold. Jevnlige miljøkontroller er del av et miljøovervåkingsprogram, inkludert forsvarlig håndtering av fast avfall.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • vannkraftverkt
  Peru
  Statkraft

  Cahua vannkraftverkt

 • vannkraftverkt
  Peru
  Statkraft

  Cahua vannkraftverkt

 • Mennesker
  Peru
  Statkraft

  Cahua vannkraftverk

Utforsk virksomheten vår i Peru