Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
  • 1914
    Første driftsår
  • 9 MW
    Installert effekt
  • 56,8 GWh
    Årlig produksjon

La Oroya kraftverk får vann fra et undersystem av vannkraftverket Pachachaca, eid av Statkraft Peru. Vannet som er brukt i Pachachaca, blir sendt ut i Yauli-elven for så å bli kanalisert tilbake til Taza Oroya-dammen og videre til kraftverket La Oroya via en rørgate. Kraftverket er utstyrt med tre aggregater.

Årsproduksjon ved La Oroya er om lag 57 GWh, nok til å forsyne om lag
40 000 husstander med strøm.

Statkraft Peru har etablert et samfunnsansvarsprogram som omfatter oppbygging av utdanningskapasitet og kompetanse ved skolene i nærområdet til La Oroya vannkraftverk. I samarbeid med myndighetene gjennomføres kampanjer rundt vannrelaterte spørsmål og med sikte på å styrke kvaliteten på utdanning og helse, samt andre forhold. Miljøkontroller er også på plass gjennom et miljøovervåkingsprogram, inkludert forsvarlig håndtering av fast avfall.

 

La Oroya vannkraftverk
La Oroya vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Peru_La Oroya_3_1000x800.jpg
Innsjø ved La Oroya. (Foto: Statkraft) 
Peru_La Oroya_4_1000x1500.jpg
(Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Peru