• 1914
    Første driftsår
  • 9 MW
    Installert effekt
  • 56,8 GWh
    Årlig produksjon

La Oroya kraftverk får vann fra et undersystem av vannkraftverket Pachachaca, eid av Statkraft Peru. Vannet som er brukt i Pachachaca, blir sendt ut i Yauli-elven for så å bli kanalisert tilbake til Taza Oroya-dammen og videre til kraftverket La Oroya via en rørgate. Kraftverket er utstyrt med tre aggregater.

Årsproduksjon ved La Oroya er om lag 57 GWh, nok til å forsyne om lag
40 000 husstander med strøm.

Statkraft Peru har etablert et samfunnsansvarsprogram som omfatter oppbygging av utdanningskapasitet og kompetanse ved skolene i nærområdet til La Oroya vannkraftverk. I samarbeid med myndighetene gjennomføres kampanjer rundt vannrelaterte spørsmål og med sikte på å styrke kvaliteten på utdanning og helse, samt andre forhold. Miljøkontroller er også på plass gjennom et miljøovervåkingsprogram, inkludert forsvarlig håndtering av fast avfall.

 

La Oroya vannkraftverk
La Oroya vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Peru_La Oroya_3_1000x800.jpg
Innsjø ved La Oroya. (Foto: Statkraft) 
Peru_La Oroya_4_1000x1500.jpg
(Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Peru