Fornybar energi strømmer gjennom landet.

Den setter tusenvis av mennesker i sving.

Fordi vannkraften vår er unik. Og ringvirkningene av den er store.

Gjennom lokale entreprenører og regionalkontorer skaper Statkraft betydelige verdier i distriktene. Og staten får store skatteinntekter. Bare en håndfull norske selskaper har høyere årlig verdiskaping enn Statkraft.

Stor kraft i små lokalsamfunn

Det traktes kaffe og bakes på høygir. Vi befinner oss hos Kaffetelegrafen, den lokale kafeen i Høyanger. Kafeen åpnet dørene igjen straks det ble lettet på koronarestriksjonene som hadde satt en stopper for driften.

– Vi merker at kafeen har vært et savnet tilbud. Det går så det synger! sier en glad kaféeier, Isak Menes.

Fra morgen til kveld renner det inn folk på kafeen – turister, lokale beboere og andre folk som jobber i Høyanger, i et område med mye industri som trenger kraft.

– Aktivitetene her i Høyanger-området berører oss i kafeen i aller høyeste grad. Vi er en servicebedrift, og uten folk og liv og røre er vi ingenting, sier Menes.

Høyanger sett overfra
Sted: Høyanger
Foto: Arvid Fimreite

Høyanger ligger omtrent midt i Sognefjorden, verdens dypeste og lengste fjord. Kommunen er en av mange lokalsamfunn i Norge som opplever ringvirkninger fra vannkraft.

Med sine drøyt 4000 innbyggere er forretninger og folk tett knyttet sammen i Høyanger. Bakeren, barnehagen, transportfirmaet, blomsterhandleren, snekkeren, industriarbeideren. Effekten av vannkraft kan merkes både direkte og indirekte.

Kaféeier Menes lar seg imponere av hva lokale industriaktører har fått til her ved fjorden.

– Jeg er stolt av at vi har virksomheter som entreprenørbedriften Per A. Øren, som klarer å levere såpass mye tjenester til store selskaper som Statkraft. Det er fint å se at lokale virksomheter blir brukt på denne måten, sier Menes.

Lasse Øren smiler av ordene til Isak Menes. Lederen for entreprenøravdelingen i bedriften Per A. Øren er stolt over et langvarig samarbeid med Statkraft, men er tydelig på at man må gjøre seg fortjent til oppdrag.

Lasse Øren
Lasse Øren leder entreprenøravdelingen i Høyanger-bedriften Per A. Øren. (Foto: Kitchen/Publicis)

– Vi er et lite firma fra Høyanger, og vi har fått lov til å være med på ulike jobber. Det er ingen selvfølge, sier han kontant.

– Vi har klart å være konkurransedyktige, og vi har vært dyktige til å selge oss inn til de store. De vet at vi har tjenester vi kan hjelpe dem med her i Høyanger.

Og uansett hvilken jobb det gjelder, er Øren opptatt av effekten på lokalmiljø og natur. Han setter stor pris på at veinett i fjellet opprettholdes av Statkraft, slik at lokalsamfunnet får nytte av det. I tillegg samarbeider bedriften med Statkraft om revegetering etter nødvendige utbedringer av dammer og virksomhet som krever inngrep i naturen.

Fjellplanter
Sted: Songa
Foto: Siv Dolmen

Revegetering, naturens eget plaster

I høyfjellet flytter store maskiner små jordlapper med torv og gress. Så tar naturen over og gjør resten av jobben selv.

– Vi legger jord og vegetasjon tilbake igjen istedenfor å så med andre typer frø. I fjellet tar vi torv til side, slik at det senere kan legges tilbake, forklarer Øren. Slik vokser det og spirer det med frøartene som finnes i fjellet fra før, og jorda gjør jobben selv med å rehabilitere seg.

– Statkraft er en viktig oppdragsgiver for oss. Selskapet har sysselsatt oss og andre leverandører, alt fra mekanikere til snekkere. Det er en god og lojal arbeidsgiver for lokalmiljøet, konkluderer Lasse Øren.

Den samme oppfatningen har ordføreren i Høyanger, Petter Sortland.

– Samarbeid som dette bidrar til å holde sysselsetting i gang i Høyanger. Det lokale Statkraft-kontoret teller kanskje ikke så mange personer, men bidrar med stor innkjøpskompetanse. De er flinke til å bruke lokal kunnskap, og jeg må si det er veldig positivt det de gjør i kommunen.

Over en milliard kroner investert

De siste årene har Statkraft investert over en milliard kroner i bygging av nye kraftverk i Høyanger. I tillegg er 400 millioner kroner investert i rehabiliteringen av de sju dammene som ligger rundt kraftverkene i området.

– Det er viktig at selskaper som Statkraft fortsetter å være en muskel i det lokale. At vi bidrar til arbeidsplasser og infrastruktur, sier Ingeborg Dårflot, regiondirektør for Midt-Norge i Statkraft.

Storkraft_Ingeborg_Dårflot_600x400.jpg
Ingeborg Dårflot, direktør for Region Midt-Norge i Statkraft. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

Hun trekker også frem viktigheten for Statkraft av lokal kompetanse. Synergien går begge veier.

– Familiebedriften Per A. Øren har vært den største underentreprenøren på alle de store prosjektene i Høyanger de siste ti årene. Det vil bedriften også være de neste fem årene for våre damprosjekter. Samtidig har Øren egne underleverandører som er lokale. Dette gir store ringvirkninger for lokalsamfunnet.

Jobbskaping skjer også mer direkte. Dårflot forteller entusiastisk om høye søkertall til Statkrafts lærlingplasser i Høyanger.

– Jeg tenker det er en fin måte for unge til å skaffe seg et innblikk i bransjen på. Samtidig vil det bidra til å utvikle de kompetansene vi vil trenge i fremtiden, sier hun.

At mange unge vil jobbe med fornybar energi i Statkraft, er ikke det eneste hun er stolt av.

– Vi gjorde en grov beregning på kommuneinntektene fra kraftaktører gjennom skatter og avgifter. Den viste om lag 60 millioner kroner i året i skatteinntekter på bakgrunn av virksomheten til Statkraft. Man skal ikke
kimse av Statkraft i Høyanger!

Sted: Vinje kraftverk
Foto: Lars Petter Pettersen

Bare fem norske selskaper hadde høyere verdiskaping enn Statkraft i 2019, viser en rapport fra konsulentselskapet Menon Economics. Statkraft bidro med skatteinntekter til staten på nærmere ni milliarder kroner.

Sted: Aura kraftverk
Foto: Karl H. Ystanes

Et gammel løpehjul fra en Pelton-turbin står utstilt utenfor Aura kraftverk.

Statkrafts aktiviteter la grunnlag for en verdiskaping på 27 milliarder kroner – eller 0,7 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt.

Sted: Leirfossene kraftverk
Foto: Mikal Sveen

Statkraft bidro i 2019 til verdiskaping på 2,3 milliarder kroner nedover i verdikjeden.

Sted: Smøla vindpark
Foto: Statkraft

Statkrafts virksomhet, inkludert underleverandører, utgjør mer enn en femtedel av den norske fornybarnæringen.

 

Gjennom lokale entreprenører og regionalkontorer bidrar Statkraft med å skape betydelige verdier i distriktene.

– At bare fem selskaper i Norge skapte mer verdier enn Statkraft i 2019, viser at Statkraft har en helt sentral posisjon i det fornybare økosystemet her hjemme, forklarer seniorøkonom Even Winje i Menon Economics.

Menon-rapporten viser ringvirkningene fra alle Statkrafts virksomhetsområder, men det er vannkraften som dominerer sysselsettingseffekten. En langsiktig reinvesteringsstrategi, lokal drift og vedlikehold er noe av årsaken. Vannkraft og lokalsamfunn skaper synergier og arbeidsplasser.

– Når man bruker mange underleverandører i verdikjeden, tilfaller også læringseffektene andre aktører. Da får man en effekt med kunnskapsspredning som kommer hele fornybarnæringen til gode, sier Winje.

Foto: Statkraft

Lær mer om Statkrafts virksomhet

Statkraft har over 100 års erfaring med produksjon av det verden trenger mest av alt i dag – fornybar kraft. Statkraft er Eurpas største leverandør av kraft fra fornybare energikilder og ekspanderer globalt for å øke produksjonen fra vann, vind og sol.

Mer om Statkrafts virksomhet

Opens in new tab or window