• 1912
    Første driftsår
  • 9 MW
    Installert effekt
  • 48,7 GWh
    Årlig produksjon

Vannkraftverket utnytter en fallhøyde på 203,5 meter. Kraftstasjonen er utstyrt med to Francis-turbiner som får vann gjennom en 1 187 meter lang rørgate med diameter på 1,2 meter. Anleggets betongdam er fem meter høy.

 

Fruteiras vannkraftverk
Fruteiras vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 81,31 %
FUNCEF 18,69 %

Utforsk virksomheten vår i Brasil