• 2008
    Første driftsår
  • 30 MW
    Installert effekt
  • 149,5 GWh
    Årlig produksjon
Santa Rosa II vannkraftverk
Santa Rosa II vannkraftverk. (Foto: Statkraft)

Vannkraftverket utnytter en fallhøyde på om lag 125 meter. Kraftstasjonen har tre Francis-turbiner som mottar vann gjennom en 4 300 meter lang tunnel med diameter på 5,5 meter. Anleggets betongdam er 38 meter høy.

Santa Rosa II vannkraftverk
Santa Rosa II vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 81,31 %
FUNCEF 18,69 %

Utforsk virksomheten vår i Brasil