• 2009
    Første driftsår
  • 29 MW
    Installert effekt
  • 136,5 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket utnytter en fallhøyde på 59,77 meter. Kraftstasjonen er utstyrt med to Francis-turbiner som får vann fra en 1 533 meter lang tunnel med diameter på 5,5 meter.

Anlegget består av to demninger og to reservoarer som er  forbundet med en avledningstunnel. Den første demningen, kalt avledningsdam, er en 25 meter høy og 107 meter lang jorddam med segmentporter. Den andre demningen, kalt produksjonsdam, er en 25 meter høy og 55 meter lang betongdam med fritt overløp.

 

Francisco Gros vannkraftverk
Francisco Gros vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 81,31 %
FUNCEF 18,69 %

Utforsk virksomheten vår i Brasil