Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
  • 2009
    Første driftsår
  • 29 MW
    Installert effekt
  • 136,5 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket utnytter en fallhøyde på 59,77 meter. Kraftstasjonen er utstyrt med to Francis-turbiner som får vann fra en 1 533 meter lang tunnel med diameter på 5,5 meter.

Anlegget består av to demninger og to reservoarer som er  forbundet med en avledningstunnel. Den første demningen, kalt avledningsdam, er en 25 meter høy og 107 meter lang jorddam med segmentporter. Den andre demningen, kalt produksjonsdam, er en 25 meter høy og 55 meter lang betongdam med fritt overløp.

 

Francisco Gros vannkraftverk
Francisco Gros vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 81,31 %
FUNCEF 18,69 %

Utforsk virksomheten vår i Brasil