• 1909
    Første driftsår
  • 5 MW
    Installert effekt
  • 23 GWh
    Årlig produksjon

Vannkraftverket utnytter en fallhøyde på 60,5 meter. Kraftstasjonen er utstyrt med to Francis turbiner som får vann fra en 276 meter lang inntakskanal med mål på 2,5 x 3,5 meter. Anleggets betongdam er fem meter høy.

 

Jucu vannkraftverk
Jucu vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 81,31 %
FUNCEF 18,69 %

Utforsk virksomheten vår i Brasil