• 1920
    Første driftsår
  • 2 MW
    Installert effekt
  • 10,2 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket utnytter en fallhøyde på totalt 75,9 meter. Kraftstasjonen er utstyrt med en Francis-turbin som mottar vann fra en 274 meter lang rørgate med en meters diameter. Anleggets betongdam er 1,7 meter høy.

 

Alegre vannkraftverk
Alegre vannkraftverk
Selskap Eierandel
Statkraft 81,31 %
FUNCEF 18,69 %

Utforsk virksomheten vår i Brasil