• 2012
    Første driftsår
  • 25 MW
    Installert effekt
  • 112 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket utnytter en total fallhøyde på 83 meter. Kraftstasjonen har to Francis-turbiner som blir drevet av vann gjennom en 1 415 meter lang tunnel med diameter på 5,65 meter. Anleggets betongdam er 22 meter høy.

 

Passos Maia vannkraftverk
Passos Maia vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 50 %
Adami S/A Madeiras 50 %

Utforsk virksomheten vår i Brasil