• 2012
    Første driftsår
  • 35 MW
    Installert effekt
  • 92 GWh
    Årlig produksjon

Vindparken Barra dos Coqueiros består av 23 turbiner, hver med en installert effekt på 1,5 MW.

Barra dos Coqueiros vindpark
Barra dos Coqueiros vindpark. (Foto: Kimm Saatvedt)
Barra dos Coqueiros vindpark
Barra dos Coqueiros vindpark. (Foto: Kimm Saatvedt)
Selskap Eierandel
Statkraft 99,99 %
Água Quente Participações Ltda. 0,01 %

Utforsk virksomheten vår i Brasil