Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Sørlige Nordsjø II

Statkraft har gått sammen med Mainstream Renewable Power (Aker) og bp om å satse på å bli utbygger av havind på Sørlige Nordsjø II.

I 2020 ble Sørlige Nordsjø II (SN II) åpnet for vindkraft til havs. Regjeringen har besluttet at første fase av Sørlige Nordsjø II skal utlyses ved utgangen av første kvartal 2024, og at området skal tildeles mot sommeren/høsten samme år. 

Av hensyn til behovet for økt kraftproduksjon i Norge har regjeringen besluttet at første fase av SN II skal knyttes radielt til Norge. Maksimalt utbygd kapasitet for første fase av SN II er 1500 MW.

Statkraft, Mainstream Renewable Power og bp har gått sammen for å utvikle SN II og for å utvikle en havvindindustri i Norge.

SN II er et prosjekt for bunnfast havvind. Med effektive og innovative løsninger kan Statkraft og partnerne både forsyne Norge med mer fornybar energi og legge grunnlaget for en norsk leverandørindustri og muligheter for eksport til andre markeder.

Med sterk teknisk kompetanse og lang erfaring innenfor både offshore energiprosjekter og kraftmarkedet dekker konsortiet hele verdikjeden – fra utvikling til leveranse av fornybar energi til markedet. En av forutsetningene for å lykkes er å alltid sette bærekraft i sentrum.